guideubon

 

เช็กเงื่อนไข "คนละครึ่งเฟส 5" ใครมีสิทธิสมัคร

เช็กเงื่อนไข-คนละครึ่ง-เฟส5.jpg

เช็กเงื่อนไข "คนละครึ่งเฟส 5" ใครมีสิทธิสมัคร 
เงื่อนไขรับสิทธิ 800 บาท การใช้สิทธิเหมือนเดิมมั้ย เช็กเลย
พww.คนละครึ่ง.com รับสิทธิ 800 บาท และเงื่อนไขการใช้สิทธิของคนเก่า-คนใหม่เริ่มเมื่อไหร่

สำหรับเงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน
- มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย
· อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
- ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ระยะที่ 3 โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 65
- ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชน ได้จาก www.เพิ่มกำลังซื้อ.คนละครึ่ง.com 
- จำนวน 26.5 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง
- ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com
- ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กตแถบโครงการคนละครึ่ง)

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะเริ่มเปิดลงทะเบียน 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่ง เฟส 4 ได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติโดยจะต้องยืนยันสิทธิ สามารถกดยืนยันสิทธิวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป และเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 ตุลาคม 2565