guideubon

 

อบจ.อุบลฯ ฉีดวัคซีนโควิดให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส อ.เขื่องใน

อบจ-วัคซีนโควิด-เขื่องใน-01.jpg

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภา อบจ.อุบลราชธานี นำทีมบุคลากรทางการแพทย์ลงพื้นที่ภาคสนาม ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแบบเชิงรุก ให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส รวมจำนวนทั้งสิ้น 31 คน ที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านรังแร้ง ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยมีนายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน และหน่วยงานราชการ ตลอดจนผู้นำชุมชนร่วมกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ที่ไม่สามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์ OTOPเซ็นเตอร์ อบจ.อุบลราชธานี

จึงลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงวัคซีนได้ครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันลดอัตราการป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตอีกด้วย

ข่าว/ภาพ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.อุบลฯ

อบจ-วัคซีนโควิด-เขื่องใน-02.jpg

อบจ-วัคซีนโควิด-เขื่องใน-03.jpg

อบจ-วัคซีนโควิด-เขื่องใน-04.jpg

อบจ-วัคซีนโควิด-เขื่องใน-05.jpg

อบจ-วัคซีนโควิด-เขื่องใน-06.jpg