guideubon

 

บุคลากรโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแล้ว

อุบลปัญญานุกูล-วัคซีนโควิด-01.jpg

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับ "วัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม" แล้ว

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี นำบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เข้ารับ "วัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม" ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า Otop Center อบจ.อุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

สำหรับวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ที่จัดสรรให้แก่บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มต่างๆ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มองค์กรการศึกษา กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข องค์กรภาครัฐ/เอกชน หน่วยงานราชการ และกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ พระ นักบวชทุกศาสนา 

อุบลปัญญานุกูล-วัคซีนโควิด-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511