guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 528 ราย แนวโน้มการระบาดอยู่ในช่วงขาขึ้น

528-อยู่ในช่วงขาขึ้น-01.jpg

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 528 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 64 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 464 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 19,144 ราย รักษาหายสะสม 16,555 ราย กำลังรักษา 5,551 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 38 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 183 (ใส่เครื่องช่วยหายใจ 8 ราย)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประเมินสถานการณ์
1. แนวโน้มการระบาดอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้น
(มีคลัสเตอร์ในโรงเรียน ตลาด ในชุมชนไม่ทราบแหล่ง และสถานที่ทำงาน)
2. การติดเชื้อครอบครัว และไม่ทราบปัจจัยเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น
3. ผู้สูงอายุเสียชีวิตมากขึ้น ในกลุ่มไม่ฉีดวัคซีน และฉีด 2 เข็มแต่ยังไม่กระตุ้น
4. ผู้ป่วยจาก กทม. กลับมารักษามากขึ้น

ข้อมูลการเสียชีวิตจากโควิด-19 วันที่ 1 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2565 จากกรมควบคุมโรค พบว่า ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี (82% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด)
- ไม่มีประวัติการฉีดวัคน จำนวน 387 คน (58%)
- มีประวัติรับวัคน 1 เข็ม นวน 66 คน (10%)
- มีประวัติรับวัคน 2 เข็ม นวน 197 คน (30%)
- มีประวัติวัคซีน 3 เข็มขึ้นไป จำนวน 16 คน (2%)

คลัสเตอร์บ้านหนองโพด ม.4 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 18 ปี ตรวจพบเชื้อโควิดไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสกลุ่มเพื่อน นศ./ คนในชุมชน/ ครอบครัว ติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย รวมผู้ป่วย 62 ราย เป็นกลุ่มเพื่อน/ ครอบครัว/ ผู้สัมผัสในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 234 คน อยู่ระหว่างกักตัว 234 คน

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 3 ราย ค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย รวมผู้ป่วย 180 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 217 คน กักตัว 41 คน

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 2 ราย ค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 174 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 220 คน อยู่ระหว่างกักตัว 35 คน

528-อยู่ในช่วงขาขึ้น-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511