guideubon

 

โควิดอุบลฯ คลัสเตอร์ไร่น้อย ยอดทะลุหนึ่งร้อยราย

ไร่น้อย-ทะลุร้อยราย.jpg

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 142 ราย เป็นการติดเชื้อจาก กทม. และต่างจังหวัด 92 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 50 ราย แยกเป็น อ.เมืองอุบลฯ 27 ราย (งานศพ ต.ไร่น้อย 7- เรือนจำ 20), อ.วารินชำราบ 11 ราย (บุ่งไหม 6- ตลาดวาริน 3- ไม่ทราบแหล่ง 2), อ.สำโรง 1 ราย, อ.เดชอุดม 3 ราย, อ.ม่วงสามสิบ 2 ราย, อ.ศรีเมืองใหม่ 4 ราย (ตะบ่าย), อ.นาจะหลวย และ อ.พิบูลมังสาหาร พื้นที่ละ 1 ราย

วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย รวมเสียชีวิต 80 ราย ทุกรายยังไม่ได้รับวัคซีน มีผู้ป่วยกำลังรักษา 3,331 ราย  ผู้ป่วยอาการหนักใส่เครื่องช่วยหายใจ 9 ราย รักษาหายแล้ว 10,523 ราย (รายใหม่ 267) 

สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่จำนวน 50 ราย เป็นผู้ป่วยนอกเรือนจำ 30 ราย อยู่ในอำเภอเมือง 27 ราย จากคลัสเตอร์งานศพ ต.ไร่น้อย วันนี้เพิ่ม 7 ราย (บ้านบาก ต.ไร่น้อย 6, บ้านก้านเหลือง ต.ขามใหญ่ 1) รวมผู้ป่วยสะสม 105 ราย

ที่อำเภอวารินชำราบ วันนี้ตรวจพบ 11 ราย เป็นคลัสเตอร์ ต.บุ่งไหม 6 ราย โดยร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้าน พบ 3 ราย แล้วมีคนบุ่งไหมไปขายอาหารตามสั่งที่ตลาดวาริน อยู่ทางทิศตะวันตกของตลาดหลังตึก พบผู้ป่วยที่ร้านอาหาร 3 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 27 ราย โดยพบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ถือว่าเป็นคลัสเตอร์ที่แพร่เชื้อนานกว่า 3 สัปดาห์ 

คลัสเตอร์ ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ เริ่มจากผู้ค้าล็อตเตอรี่ยี่ปั้ว ส่งซาปั้ว จนไปติดคนในครอบครับและบ้านใกล้เคียง วันนี้พบเพิ่ม 3 ราย จากการออกตรวจเชิงรุกครั้งที่ 2 รวมผู้ป่วยสะสม 17 ราย

ไร่น้อย-ทะลุร้อยราย-คลัสเตอร์ไร่น้อย.jpg

ไร่น้อย-ทะลุร้อยราย-คลัสเตอร์บุ่งไหม.jpg

ไร่น้อย-ทะลุร้อยราย-คลัสเตอร์ตะบ่าย.jpg