guideubon

 

โควิดอุบลฯ ผู้ติดเชื้อในพื้นที่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ติดเชื้อในพื้นที่-แนวโน้มเพิ่มขึ้น-01.jpg

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 215 ราย มาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 148 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 67 ราย แยกเป็น อ.เมืองอุบลฯ 36 ราย ( ส่วนใหญ่ยังคงเป็นคลัสเตอร์งานศพ พื้นที่ ต.ไร่น้อย และเรือนจำ) อ.วารินชำราบ 13 ราย อ.พิบูลมังสาหาร 4 ราย อ.เดชอุดม อ.นาจะหลวย อ.นาตาล อ.ศรีเมืองใหม่ พื้นที่ละ 3 ราย อ.สว่างวีระวงศ์ อ.บุณฑริก พื้นที่ละ 1 ราย มีผู้เสียชีวิต 4 ราย เป็นชาย 2 ราย หญิง 2 ราย

ขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานี มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 13,465 ราย รักษาหายสะสม 9,361 ราย กำลังรักษา 4,033 ราย เสียชีวิตสะสม 71 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 18 ราย

นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 67 ราย คิดเป็น 1 ใน 3 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยช่วงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เป็นต้นมา ผู้ป่วยนอกเรือนจำมีจำนวนสูงขึ้น โดยมีคลัสเตอร์ที่สำคัญ ดังนี้

- 17 ก.ค.-22ส.ค.64 ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร จำนวน 42 ราย
- 22 ก.ค.-23 ส.ค.64 อบต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จำนวน 20 ราย
- 30 ก.ค.-21 ส.ค.64 ชุมชนบุ่งกาแซว ต.ในเมือง จำนวน 39 ราย
- 30 ก.ค.-21 ส.ค.64 วงสนุกเกอร์ ร้านแคนนอน ต.ในเมือง จำนวน 79 ราย
- 3-19 ส.ค.64 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จำนวน 25 ราย
- 11-24 ส.ค.64 สัมผัสในครอบครัว ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จำนวน 17 ราย
- 14-22 ส.ค.64 พนักงานโรงงานแปรรูปไก่ ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จำนวน 32 ราย
- 15-24 ส.ค.64 งานศพ/วันเกิด ต.ไร่น้อย อ.เมือง จำนวน 81 ราย
- 16-23 ส.ค.64 สัมผัสในครอบครัว ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จำนวน 13 ราย
- 17-23 ส.ค.64 จนท. รพ.เขื่องใน อ.เขื่องใน จำนวน 9 ราย
- 20-23 ส.ค.64 สัมผัสในครอบครัว ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน จำนวน 10 ราย

ติดเชื้อในพื้นที่-แนวโน้มเพิ่มขึ้น-02.jpg

ติดเชื้อในพื้นที่-แนวโน้มเพิ่มขึ้น-03.jpg