guideubon

 

บุญออกพรรษา วัดบ้านปลาดุก พบผู้ติดเชื้อ 5 ราย

วัดบ้านปลาดุก-01.jpg

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 69 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 10 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 59 ราย แยกเป็น อ.เมือง 14 ราย, อ.วารินชำราบ 13 ราย, อ.เขื่องใน 6 ราย, อ.สิรินธร 6 ราย, อ.เดซอุดม 5 ราย, อ.โขงเจียม 3 ราย, อ.ทุ่งศรีอุดม 2 ราย, อ.บุณฑริก 2 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 2 ราย, อ.ม่วงสามสิบ 2 ราย, อ.สำโรง อ.ดอนมดแดง อ.ตระการพืชผล และ อ.สว่างวีระวงศ์ พื้นที่ละ 1 ราย

ตลาดสดวารินฯ 6, ตลาดวารินเจริญศรี 6, ตลาดหนองบัว 2, ตลาดสดบุณทริก 2, ร้าน 20+ : 5 ราย (ลูกค้า+พนักงาน)

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 19,643 ราย รักษาหายสะสม 18,164 ราย กำลังรักษา 1,333 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 146 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 5 ราย

วัดบ้านปลาดุก-02.jpg

คลัสเตอร์ร้าน 20+ บาร์ ต.ในเมือง อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เป็นพนักงานในร้าน ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง พนักงานมีอาการป่วย 18-24 ต.ค.64 มาทำงานทุกวัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย เป็นพนักงานในร้าน 2 ราย และลูกค้า 3 ราย รวมผู้ป่วย 9 ราย

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าขายของในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าขายของในตลาดวารินฯ  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย เป็นแม่ค้าในตลาด 3, ลูกค้าในตลาด 2 และผู้สัมผัสในครอบครัว 1 ราย รวมผู้ป่วย 291 ราย

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าในตลาด ขายอาหารตามสั่ง ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ตรวจพบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย เป็นแม่ค้าขายในตลาด 4 ราย ลูกค้า 1 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 1 ราย รวมผู้ป่วย 18 ราย 

คลัสเตอร์ตลาดสดบุณฑริก อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นพ่อค้าและลูก 2 ราย อาชีพจำหน่ายอาหาร/สินค้าส่งในตลาด ปัจจัยเสี่ยงไปซื้อของที่ตลาดวาริน และตลาดวารินเจริญศรี วันเว้นวัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย เป็นแม่ค้าในตลาด รวมผู้ป่วย 22 ราย

คลัสเตอร์ ตึกอายุรกรรมชาย รพร.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 67 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มี First case เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 64 ปี (อ.นาจะหลวย) เริ่มป่วย 24 ก.ย.64 ตรวจพบเชื้อ 11 ต.ค.64 และเสียชีวิตเมื่อ 11 ต.ค.64 มีการแพร่เชื้อไปยังผู้ป่วยในตึก/ ญาติ/ เจ้าหน้าที่ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 44 ราย (อ.เดชอุดม 39, อ.นาจะหลวย 1, อ.บุณฑริก 2, อ.ทุ่งศรีอุดม 2 ราย)

ตลัสเตอร์ ต.ป่าโมง ม.7 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นหญิง อายุ 59 ปี สัมผัสโรคจากตลาดสดวารินชำราบ เริ่มป่วย 9 ต.ค.64 ไม่ได้ไปรักษา ตรวจพบเชื้อโควิดและเสียชีวิตวันที่ 22 ต.ค.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 6 ราย

คลัสเตอร์ ต.หนองแสงใหญ่ ม.2 อ.โขงเจียม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกลุ่มเพื่อนในหมู่บ้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 5 ราย

คลัสเตอร์ ต.ไร่น้อย ม.3 อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นหญิง อายุ 59 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ได้ไปวัดบ้านปลาดุกเมื่อวันที่ 19 ต.ค.64 (มีผู้สัมผัสเชื้อในวัด) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในวัด รวมผู้ป่วย 5 ราย

วัดบ้านปลาดุก-03.jpg

วัดบ้านปลาดุก-04.jpg