guideubon

 

ประกาศ ยกเลิกเลนปั่นจักรยาน และยกเลิกให้รถเดินได้ทางเดียว

ยกเลิก-เลนปั่นจักรยาน-01.jpg

ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกตีเส้นจราจรจัดช่องจอดรถ ยกเลิกเลนปั่นจักรยาน และยกเลิกทางเดินรถทางเดียว นั้น เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณดังกล่าว

พลตำรวจตรี สมพจน์ ขอมปรางค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดอุบลราชธานี จึงออกประกาศ ให้ใช้บังคับแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป ดังนี้

1. ยกเลิกเลนปั่นจักรยาน ตั้งแต่ถนนราชบุตรตัดถนนพโลรังฤทธิ์, ถนนพโลรังฤทธิ์ตัดถนนอุปราช, ถนนอุปราชตัดถนนเขื่อนธานี และถนนเขื่อนธานีตัดถนนราชบุตร

2. ยกเลิกให้รถเดินได้ทางเดียว ถนนราชบุตร ตั้งแต่แยกถนนราชบุตรตัดถนนพโลรังฤทธิ์ ถึงแยกถนนราชบุตรตัดถนนเขื่อนธานี ให้เป็นทางเดินรถสวนทางกันได้

3. ถนนศรีณรงค์ (ถนนเส้นหน้าศาลหลักเมือง) ให้เป็นทางเดินรถสวนทางกันได้

ยกเลิก-เลนปั่นจักรยาน-02.jpg

ยกเลิก-เลนปั่นจักรยาน-03.jpg

ยกเลิก-เลนปั่นจักรยาน-04.jpg

ยกเลิก-เลนปั่นจักรยาน-05.jpg