guideubon

 

พบคลัสเตอร์ใหม่ ตลาดสดทุ่งขุนน้อย 5 แจ้งสนิท และช่องเม็ก

ตลาดทุ่งขุนน้อย-ช่องเม็ก-01.jpg

วันที่ 17 กันยายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 61 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 37 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 24 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 12 ราย (โรงงาน 6), อ.สิรินธร 8 ราย (ช่องเม็ก 7), อ.โขงเจียม 2 ราย (บ.นาเมือง), อ.ศรีเมืองใหม่ 1ราย และ อ.สว่างวีระวงศ์ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 15,863 ราย รักษาหายสะสม 14,692 ราย กำลังรักษา 1,059 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 112 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 3 ราย

มีผู้ป่วยโควิด-19 ที่เกิดเป็นคลัสเตอร์ใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดสดทุ่งขุนน้อย 5 (แจ้งสนิท อ.เมือง) วันนี้พบผู้ป่วย 5 ราย และที่ชุมชนช่องเม็ก (ไม่นับรอบเดิม) อ.สิรินธร วันนี้พบ 7 ราย รวมผู้ป่วย 8 ราย

ตลาดทุ่งขุนน้อย-ช่องเม็ก-02.jpg

สำหรับคลัสเตอร์ ต.นาโพธิ์กลาง ม.6 บ้านนาเมือง อ.โขงเจียม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 18 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีประวัติเดินทางไปหลายหมู่่บ้าน สัมผัสเพื่อนในหมู่บ้านและแพร่เชื้อไปครอบครัวของเพื่อน วันนี้ตรวจพบเพิ่มอีก 2 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 15 ราย

คลัสเตอร์ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ตรวจพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นหญิง อายุ 79 ปี ไม่ทราบประวัติเสี่ยง นอนรักษาในตึกผู้ป่วยใน มีไข้ หนาวสั่น วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 71ราย เป็นญาติผู้ป่วยและผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วยเป็น 53 ราย เสียชีวิต 1 ราย 

คลัสเตอร์โรงงาน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นชาย อายุ 29 ปี ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบฯ ติดเชื้อจากแม่ค้าขายของในย่านตลาดหน้าโรงงาน แพร่เชื้อไปยังพนักงานแผนกเย็บผ้าและผู้ออกแบบ และครอบครัวของพนักงาน วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 6 ราย เป็นพนักงานแผนกเย็บผ้า (แรงงานพม่า) ผู้ป่วยรวมเป็น 42 ราย

คลัสเตอร์เทศบาล ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลฯ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 11 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 54 ปี ติดเชื้อในครอบครัว แล้วมาแพร่เจ้าหน้าที่ในที่สำนักงาน เพื่อน-ครอบครัว โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 4 ราย เป็นเจ้าหน้าที่และครอบครัวของเจ้าหน้าที่ รวมผู้ป่วย 30 ราย

และและคลัสเตอร์ ต.ในเมือง (ชุมชนวัดหลวง/บูรพา/วัดเลียบ/วัดใต้) คุณยายชุมชนวัดหลวง ติดเชื้อไม่ทราบสาเหตุ ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 สัมผัสกับครอบครัว ญาติ และคนในชุมชน ล่าสุด วันนี้ตรวจพบเพิ่มอีก 1 ราย รวมผู้ป่วย 99 ราย เสียชีวิต 2 ราย

ตลาดทุ่งขุนน้อย-ช่องเม็ก-03.jpg