guideubon

 

นักธุรกิจจังหวัดอุบลฯ สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

นักธุรกิจอุบล-อุปกรณ์ทางการแพทย์-01.jpg

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ ร้านกาแฟฮู้ก้า ศาลาเรือนไทยศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสิทธิชัย คุณสายสุณีย์ โควสุรัตน์ คูหากาญจน์ คุณสุรียส โควสุรัตน์ ร้อยเอกทศสีห์ คุณปรีดิ์รติ โคสุรัตน์ ภิรมย์ภักดี กลุ่มบริษัท ส.เขมราฐ และ กลุ่มบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล พร้อมด้วย สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาขับเคลื่อนธุรกิจสังคมอุบล สมาคมกีฬากอล์ฟจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสิทธิชัย โคสุรัตน์ และคณะกรรมการ สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล โดยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

1.เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจน ยี่ห้อ Masimo รุ่น Soft Flow (รพ.50 พรรษาฯ) มูลค่า 170,000 บาท
2.เครื่องวัดความดัน แบบตั้งโต๊ะสอดแขน (รพ.เขมราฐ) มูลค่า 53,000 บาท
3.เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน จำนวน 30 เครื่อง (รพ.เขมราฐ รพ.นาตาล รพ.โพธิ์ไทร) มูลค่า 48,000
4.เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 30 ตัว (รพ.เขมราฐ รพ.นาตาล รพ.โพธิ์ไทร) มูลค่า 28,500 บาท
5.หน้ากากอนามัย จำนวน 600 กล่อง (อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร) มูลค่า 28,944 บาท
6.แอลกอฮอล์ จำนวน 4,000 ขวด (อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร) มูลค่า 120,000 บาท
7.ชุดเตียงสนาม ที่นอน ผ้าห่ม จำนวน 50 ชุด (ผู้ว่าราซการจังหวัดอุบลราชธานี) มูลค่า 45,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 493,444 บาท

นักธุรกิจอุบล-อุปกรณ์ทางการแพทย์-02.jpg

นักธุรกิจอุบล-อุปกรณ์ทางการแพทย์-03.jpg

นักธุรกิจอุบล-อุปกรณ์ทางการแพทย์-04.jpg

นักธุรกิจอุบล-อุปกรณ์ทางการแพทย์-05.jpg