guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ ทำความดีถวายสมเด็จพระพันปีหลวง ที่ อบต.โพธิ์ใหญ่

อาชีวะอุบล-Fix-it-center-โพธิใหญ่-01.jpg

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดยนายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฯ นายวีระพิศ แฝงจันทร์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการวิชาชีพสู่ชุมชน นำตัวแทนครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา จำนวน 15 คน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในยุคโควิด -19 เพื่อลดรายจ่ายให้กับประชาชนในครัวเรือน ในสถานการณ์ยุคโควิด – 19 และเพื่อจิตอาสาทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564

กิจกรรมประกอบด้วย การแจกน้ำยาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ได้แก่ น้ำยาล้างมือ น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ และน้ำยาล้างรถ ให้กับชาวบ้าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมช่วยขาวบ้าน ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนฟรี 

ทั้งนี้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากตัวแทนครู บุคลากร จากวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบและวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมให้บริการชาวบ้านในการซ่อมแซมเครื่องใช้ในครัวเรือน ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องยนต์ที่ชำรุด เสียหาย ในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ สำหรับชาวบ้านที่ตกงานหรือนายจ้างให้ทำงานแค่ครึ่งเดือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจให้บริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ยังให้บริการแนะนำ สาธิต ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ชาวบ้านกลุ่มดังกล่าว ได้แก่ สาธิตการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด และการทำกรอบรูป โดยมีกำหนดให้บริการระหว่างวันที่ 12-17 สิงหาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ในส่วนชาวบ้านที่เข้ารับบริการทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวมทั้งสถานศึกษา ได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยการสวมแมส ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่าง ในการเข้ารับบริการในครั้งนี้

อาชีวะอุบล-Fix-it-center-โพธิใหญ่-02.jpg

อาชีวะอุบล-Fix-it-center-โพธิใหญ่-03.jpg

อาชีวะอุบล-Fix-it-center-โพธิใหญ่-04.jpg

อาชีวะอุบล-Fix-it-center-โพธิใหญ่-05.jpg

อาชีวะอุบล-Fix-it-center-โพธิใหญ่-06.jpg

อาชีวะอุบล-Fix-it-center-โพธิใหญ่-07.jpg