guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ ต้อนรับทีวีบูรพา จัดอบรมผลิตสื่อ “อวด-ดี อาชีวะ 5”

ทีวีบูรพา-อวดดี-อาชีวะ5-01.jpg

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 “อวด-ดี อาชีวะ 5” “อวดความดี อวดฝีมือ อวดนวัตกรรม” ประชันความเป็นเลิศในการสื่อสาร สร้างภาพลักษณ์ให้อาชีวะไทย เข้าสู่ปีที่ 5 ชิงรางวัล 380,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

ทีวีบูรพา-อวดดี-อาชีวะ5-02.jpg

บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา สังกัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากบริษัททีวีบูรพา จำกัด ก่อนดำเนินงานผลิตและส่งผลงานเข้าประกวด จากนั้นมีกำหนดจัดอบรมต่อในกลุ่มพื้นที่ภาคกลาง โดยลงพื้นที่ยังวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562

ซึ่งทั้งสองกลุ่มที่เข้ารับการอบรมดังกล่าว จะต้องส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันรอบแรกในวันที่ 24 มกราคม 2563 จากนั้นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เป็นครั้งที่ 2 ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2562 และจะต้องส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันรอบสุดท้ายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมจัดงานประกาศรางวัลสุดยอดผลงาน อวด – ดี อาชีวะ 5 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ นำผลงานและความดีของชาวอาชีวศึกษามาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในวงกว้างก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีงามสู่การเป็น“ฝีมือชน คนสร้างชาติ”

ในส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย พร้อมเตรียมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด อวดสุดยอดผลงานและกิจกรรมสร้างสรรค์ของสถานศึกษา
ทั้งนี้ ผลงานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่ผ่านมา ในการประกวด

ปีที่1 คว้ารางวัลบทสารคดียอดเยี่ยม
ปีที่ 2 คว้ารางวัลชมเชย
ปีที่ 3 คว้ารางวัลสุดยอดฝีมือ รางวัลบทสารคดียอดเยี่ยม
รางวัลมาตรฐานระดับยอดเยี่ยม และรางวัลชมเชย

ทีวีบูรพา-อวดดี-อาชีวะ5-03.jpg

ทีวีบูรพา-อวดดี-อาชีวะ5-04.jpg

ทีวีบูรพา-อวดดี-อาชีวะ5-05.jpg

ทีวีบูรพา-อวดดี-อาชีวะ5-06.jpg