guideubon

 

อุบลฯ เปิดอบรมเยาวชน... ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ภาค 5

ทำดี-ทำได้-ให้เลือด-กาชาดอุบล-01.jpg

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประธานโครงการ นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ เปิดกิจกรรมการอบรม ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ภาค 5 ในโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ทำดี-ทำได้-ให้เลือด-กาชาดอุบล-02.jpg

นายดำริห์ แสงสินธ์ชัย รองกรรมการผู้จัดการภาคอีสานตอนล่าง บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย ได้กล่าวรายละเอียดว่า โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิตได้จัดทำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2543 จนถึงปี 2560 รวม 18 ปี มีสถานศึกษาเข้าร่วม 3,074 แห่ง ครูและนักเรียนที่ผ่านการอบรมจำนวน 26,733 คน

ทำดี-ทำได้-ให้เลือด-วัลลภ-เจียรวนนท์.jpg

โดยแนวคิดนายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและพณิชยการ เป็นเยาวชนที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตอาสา รู้จักการเป็น “ผู้ให้” โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้บริจาคโลหิต เป็นผู้นำประชาสัมพันธ์เผยแพร่การบริจาคโลหิตแก่บุคคลที่อยู่ใกล้ตัว รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีแก่เยาวชน

ทำดี-ทำได้-ให้เลือด-กาชาดอุบล-03.jpg

สำหรับปีการศึกษา 2561 ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ภาค5 ในพื้นที่ 14 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดสงขลา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี ชัยภูมิ มุกดาหาร ลพบุรี นครสวรรค์ เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง โลหิต การบริจาคโลหิต จากสื่อวิดีทัศน์ นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์โลหิตจริง การใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้อง และการฝึกปฎิบัติช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยในวันนี้ (3 สิงหาคม 2561) ได้จัดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดลำดับที่ 11/2561 มีครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมกว่า 190 คน จากสถานศึกษาทั้งหมด 20 แห่ง

ทำดี-ทำได้-ให้เลือด-เธียรชัย-พุทธรังษี.jpg

ด้านนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานเปิดการอบรม กล่าวเน้นย้ำให้เยาวชนตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้จากวิทยากรอย่างตั้งใจ เพื่อนำไปรณรงค์เชิญชวนเพื่อน ครอบครัว ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงมาบริจาคโลหิต เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตที่เกิดขึ้นเป็นประจำ พร้อมทั้งเป็นผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ไปจนกว่าอายุครบ 70 ปี และมีเมตตาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และขอบคุณ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติฯอุบลราชธานี สถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อสร้างกลุ่มเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานีให้ เก่ง ดี มีจิตอาสา และมีคุณธรรมต่อไปในภายภาคหน้า

ทำดี-ทำได้-ให้เลือด-กาชาดอุบล-04.jpg

ทำดี-ทำได้-ให้เลือด-กาชาดอุบล-05.jpg

ทำดี-ทำได้-ให้เลือด-กาชาดอุบล-06.jpg

ทำดี-ทำได้-ให้เลือด-กาชาดอุบล-07.jpg

ทำดี-ทำได้-ให้เลือด-กาชาดอุบล-08.jpg