guideubon

 

โควิดสงกรานต์ ทะยาน 5,124 ราย เด็กเล็กติดเชื้อ 343 คน

โควิดสงกรานต์-02.jpg

วันที่ 19 เมษายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 5,124 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 99 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 5,025 ราย

ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 137,975 ราย รักษาหายสะสม 111,039 ราย กำลังรักษา 26,775 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 161 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 375 (ใส่เครื่องช่วยหายใจ 33 ราย)

ผู้ป่วยโควิด 19 เสียชีวิต จ.อุบลราชธานี วันที่ 19 เมษายน 2565 จำนวน 4 ราย เป็นเพศชายทั้ง 4 ราย  (อายุ 60 ปีขึ้นไป) อยู่ อ.เมือง 1, อ.ตระการพืชผล 1, อ.เดชอุดม 1 และ อ.นาเยีย 1 ราย  ยังไม่ได้รับวัคซีน 3 ราย และ ได้รับวัคซีน 3 เข็ม 1 ราย 

ประวัติการรับวัคซีนผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 5,124 ราย
อายุต่ำกว่า 5 ปี 343 ราย
ไม่เคยได้รับวัคซีน 640 ราย 
ได้รับวัคซีน 1 เข็ม 388 ราย
ได้รับวัคซีน 2 เข็ม 2,345 ราย
ได้รับวัคซีน 3 เข็ม 1,286 ราย
ได้รับวัคซีน 4 เข็ม 122 ราย

วัคซีนไฟเซอร์-เข็มกระตุ้น-กลุ่มเด็ก-03.jpg

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี แจ้งวันให้บริการวัคซีนเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 เปิดให้บริการ วันพุธ พฤหัส และวันศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ (บริเวณเสาเฉลียง ตรงข้ามห้างบิ๊กซี อุบลราชธานี)

ภาคเช้า ฉีดวัคซีนเด็ก 5-11 ปี (09.00 - 12.00 น.)
เข็มแรก ห่างจากเข็มที่สอง 8 สัปดาห์

ภาคบ่าย ฉีดวัคซีน อายุ 12 ปีขึ้นไป (13.00 - 15.00 น.)
อายุ12-17 ปี
-เข็มที่สอง ห่างจากเข็มที่สาม 4-+6 เดือนขึ้นไป ฉีด mRNA โดสมาตรฐาน
อายุ 18 ปี ขึ้นไป
- เข็มที่สอง ห่างจากเข็มที่สาม 3 เดือนขึ้นไป
- เข็มที่สาม ห่างจากเข็มที่สี่ 4 เดือนขึ้นไป
- วัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้น ฉีดครึ่งโดสได้ ตามดุลพินิจของแพทย์ และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน
ผู้เคยติดเชื้อโควิด-19
- รับวัคซีนหลังติดเชื้อ 3 เดือน ฉีดตามหลักการเดียวกับผู้ไม่เคยติดเชื้อ

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511