guideubon

 

อุบลฯ ส่งทีมนักรบชุดขาวสู่ รพ.สนามบุษราคัม กทม.

นักรบชุดขาว-บุษราคัม-กค01.jpg

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีส่งทีมบุคลากรทางแพทย์จิตอาสาจากโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ,โรงพยาบาลนาเยียและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม ไปปฏิบัติหน้าที่ทีมปฏิบัติการโรงพยาบาลสนาม ศูนย์แรกรับ COVID - 19 อาคารนิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 

นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางเพชรา โรจนศักดิ์โสธร ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดอุบลราชธานี ,รองนายแพทย์สาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และ คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งทีมนักรบชุดขาวจังหวัดอุบลราชธานี สู่โรงพยาบาลสนามบุษราคัมกรุงเทพมหานคร โดยนำคณะจิตอาสาฯ ไปสักการะศาลหลักเมือง และมอบเหรียญองค์หลวงปู่มั่น  ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักรบชุดขาวชึ่งเป็นตัวแทนชาวจังหวัดอุบลราชธานี สู้ COVID-19 ในครั้งนี้ 

นักรบชุดขาว-บุษราคัม-กค02.jpg

นักรบชุดขาว-บุษราคัม-กค03.jpg