guideubon

 

กู้ภัยสว่างบูชาธรรม อุบลฯ รับมอบรถพยาบาลเสริมทัพเจ้าหน้าที่

รถพยาบาล-สว่างบูชาธรรม-01.jpg

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 หน่วยกู้ภัยสว่างบูชาธรรม ได้รับการตรวจและประเมินรถพยาบาลกู้ชีพ จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายเทียมชัย ประกิตชัยวัฒนา ประธานมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน จังหวัดอุบลราชธานี นายสุทิน รังสีกาญจน์ส่อง รองประธานมูลนิธิฯ นายโชคชัย จิตรปรีดา ประธานกู้ภัยฯ เจ้าหน้าที่กู้ภัย และ อาสาสมัครกู้ภัยฯ ให้การต้อนรับ

รถพยาบาล-สว่างบูชาธรรม-09.jpg

สำหรับรถพยาบาลกู้ชีพคันนี้ ได้รับบริจาคจาก นายเทียมชัย ประกิตชัยวัฒนา ประธานมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน จังหวัดอุบลราชธานี มูลค่าประมาณ 2.5 ล้านบาท  เพื่อเสริมศักยภาพการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับอุบัติเหตุและเจ็บป่วยที่ต้องการการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

เทียมชัย-ประกิตชัยวัฒนา-01.jpg

นายเทียมชัย ประกิตชัยวัฒนา กล่าวว่า การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นมีความสำคัญมาก ดังนั้นอาสาสมัครกู้ภัย จึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยเฉพาะอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ช่วยเหลือชีวิต ซึ่งรถพยาบาลคันนี้ ได้มาตรฐานรถพยาบาลปลอดภัย EN1789 (Safety Ambulance) 10G มีอุปกรณ์การช่วยชีวิตที่ทันสมัย เช่น เครื่องมือแพทย์ประจำรถ SPENCER เครื่องกระตุกหัวใจ AED ZOLL PLUS ภายในหุ้มด้วยวัสดุ ABS ที่ ไม่กักเก็บเชื้อโรคและสามารถทำความสะอาดป้องกันเชื้อโรคสะสมได้ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยชีวิตอย่างครบครัน ถือว่าเป็นรถที่ทันสมัย และผ่านการตรวจประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิฯ ที่ออกปฏิบัติงาน ยังผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT-B) และหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR) อีกด้วย จึงมั่นใจได้ว่า การให้ความช่วยเหลือประชาชนได้รับอุบัติเหตุ และผู้ป่วย จะเป็นไปตามมาตรฐานจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างแน่นอน

หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ มูลนิธิสว่างบูชาธรรม โทร. 1669 หรือ 045-323111

รถพยาบาล-สว่างบูชาธรรม-02.jpg

รถพยาบาล-สว่างบูชาธรรม-03.jpg

รถพยาบาล-สว่างบูชาธรรม-04.jpg

รถพยาบาล-สว่างบูชาธรรม-05.jpg

รถพยาบาล-สว่างบูชาธรรม-06.jpg

รถพยาบาล-สว่างบูชาธรรม-07.jpg

รถพยาบาล-สว่างบูชาธรรม-08.jpg