guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 50 ราย คลัสเตอร์ใหม่ อ.น้ำยืน และ อ.บุณฑริก

คลัสเตอร์ใหม่-บุณฑริก-น้ำยืน-01.jpg

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 50 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 11 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 39 ราย แยกเป็น อ.เมือง 13 ราย, อ.น้ำยืน 11 ราย, อ.วารินชำราบ 9 ราย, อ.โขงเจียม 2 ราย, อ.เดชอุดม, อ.บุณฑริก, อ.น้ำขุ่น และ อ.สำโรง พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 22,441 ราย รักษาหายสะสม 21,192 ราย กำลังรักษา 1,075 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 174 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 9 ราย

ประวัติการรับวัคซีนโควิดผู้ป่วยรายใหม่
1. ยังไม่ได้รับ 28 คน (56%)
2. รับวัคซีน 1 เข็ม 10 คน (20%)
3. รับวัคซีน 2 เข็ม 12 คน (24%)
4. รับวัคซีน 3 เข็ม - คน (- %)

คลัสเตอร์ใหม่-บุณฑริก-น้ำยืน-02.jpg

คลัสเตอร์ครอบครัว-รร. ต.แมด (ม.3) อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นครอบครัว 6 คน มีลูกมาจาก จ.ระยอง ไม่กักตัว กลับไปตรวจพบเชื้อ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 9 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว 5 ราย และ นร. รร.โนนสำราญ 4 ราย (รร.บ้านโนนสำราญ ต.คอแลน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 82 คน ปิดชั้นอนุบาล)

คลัสเตอร์ร้านอาหาร Diary beach by ของขวัญ อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 23 ปี ลูกค้าในร้าน ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง และตรวจพบเชื้อในพนักงานในร้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 5 ราย เป็นพนักงานร้าน/นักดนตรี และลูกค้า มี ATK+ 6 ราย

คลัสเตอร์ รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา อ.น้ำยืน (นร.-ผู้ปกครอง) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน ป.1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในชุมชน และมี นร.ในห้องเรียนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย รวมผู้ป่วย 252 ราย เป็นนักเรียน 132 ราย (อายุ6-12 ปี) ผู้ปกครอง 109 ราย ครู 11 ราย  ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ รร.อนุบาลน้ำยืน ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 1 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสเพื่อนร่วมห้องเรียน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 81 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน 49 ราย ผู้ปกครอง 30 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ร้าน Rim the Road อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วย 2 ราย ไปรับประทานอาหาร/งานวันเกิด และเที่ยวในร้านวันที่ 10, 12 พ.ย.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นกลุ่มเพิ่อนเที่ยวในร้าน/ผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 104 ราย

คลัสเตอร์ใหม่-บุณฑริก-น้ำยืน-03.jpg

คลัสเตอร์ใหม่-บุณฑริก-น้ำยืน-04.jpg