guideubon

 

นายกพิศทยา ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอระบาย

นายก-พิศทยา-น้ำท่วม-01.jpg

 วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  คณะผู้บริหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ติดตามการขุดลอกคลองระบายน้ำ และดูดโคลน  บริเวณซอยชยางกูร 18 ตัดกับ ซ.12-13 พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ณ สวนสาธารณะห้วยม่วง   เพื่อเตรียมรองรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระบายไม่ทัน ในช่วงฤดูฝน เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

นายก-พิศทยา-น้ำท่วม-02.jpg

นายก-พิศทยา-น้ำท่วม-03.jpg

นายก-พิศทยา-น้ำท่วม-04.jpg