guideubon

 

นศ. คณะบริหารฯ ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 5,000 ดอก

ดอกไม้จันทน์-ราชภัฏอุบล-01.jpg

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เผยว่า คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 - 10 มิถุนายน 2560 ซึ่ง อ.พัชราวดี กุลบุญญา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และสโมสรนักศึกษา นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 300 คน ร่วมกิจกรรมเชียร์ประจำสาขาวิชา และร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 5,000 ดอก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งส่งเสริมความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา 

ดอกไม้จันทน์-ราชภัฏอุบล-02.jpg

ดอกไม้จันทน์-ราชภัฏอุบล-03.jpg