guideubon

 

พิธีวางพวงมาลารำลึก สมรภูมิช่องบก (เนิน 500) ปี 2563

สมรภูมิช่องบก-วางพวงมาลา-01.jpg

วันที่ 3 มกราคม 2563 พล.ต.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ พ.ต.อนุพงษ์ บุญยะประทีป ณ บริเวณอ่างเก็บนำพลาญเสือตอนบน และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการย้อนรอยเขตแดนไทยสมรภูมิช่องบก ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณทหารไทย ที่เสียชีวิติจากการสู้รบปกป้องอธิปไตรของชาติ ณ สมรภูมิช่องบก (เนิน 500 ) ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน อุบลราชธานี โดยมีส่วนราชการ และประชาฯ ร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 500 คน

สมรภูมิช่องบก-วางพวงมาลา-02.jpg

สำหรับ เนิน 500 ในสมรภูมิรบช่องบก มีความสำคัญมากจนนักประวัติศาสตร์ นักเขียน นักข่าว เขียนได้ไม่มีวันจบ อาทิ เคยเป็นฐานที่ตั้งของการก่อการร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และเป็นโรงเรียนทางการเมือง อบรมลัทธิคอมมิวนิสต์อาเซียนแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2518 และมีเหตุการณ์การต่อสู้ในประเทศกัมพูชา

สมรภูมิช่องบก-วางพวงมาลา-03.jpg

จนถึงในปี 2528 กองกำลังต่างชาติได้บุกยึดสมรภูมิเนิน 500 เพื่อเป็นป้อมบัญชาการต่อสู้ และผลักดันกองกำลังทหารเขมรแดง ส่งผลกระทบถึงความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน กองกำลังทหารไทย ภายใต้การนำของแม่ทัพภาคที่ 2 และหน่วยสนับสนุนได้ต่อสู้และปกป้องผืนแผ่นดินไทย จนสิ้นสุดภารกิจสำคัญถึงปลายปี 2531 แต่ไทยเราได้สูญเสียวีระบุรุษนักรบ และพลเรือนจำนวนมาก สมรภูมิรบช่องบก มีบันทึกและสร้างอนุสรณ์สถาน เพื่อยกย่องเป็นเกียรติแก่วีระบุรุษ 2 แห่ง คือ อนุสรณ์เกียรติภูมิ พันเอก อนุพงษ์ บุญญะประทีป และอนุสรณ์วีรกรรม จ่าสิบเอกสมชาย แก้วประดิษฐ์

สมรภูมิช่องบก-วางพวงมาลา-04.jpg

เมื่อภัยสงครามตามแนวชายแดนสงบลง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จึงมีสถานที่สำคัญเพิ่มขึ้น ในนาม สามเหลี่ยมมรกต และสมรภูมิช่องบก และได้รับการพัฒนาฟื้นฟู มีโครงการพระราชดำริและการส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก ไม่น้อยไปกว่า สมรภูมิเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีโครงการชลประธานอ่างเก็บน้ำพลาญเสือตอนล่าง และตอนบน ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพและสร้างรายได้ด้านประมง และใช้น้ำเพื่อการเกษตรอีกด้วย  

ภาพโดย เกรียงเดช ปัญจกนกกุล