guideubon

 

คลัสเตอร์กลุ่มนักศึกษา ติดเชื้อโควิด 50 ราย มีผู้เสี่ยงสูง 60 ราย

ร้านเหม่งจ๋าย-หน้ามออุบล-01.jpg

วันที่ 22 มีนาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 2,186 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 69 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 2,117 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 50,099 ราย รักษาหายสะสม 31,926 ราย กำลังรักษา 18,105 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 68 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 243 (ใส่เครื่องช่วยหายใจ 14 ราย)

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้
- ยังไม่เคยได้รับวัคซีน 333 คน
- อายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 131 คน
- รับวัคซีนแล้ว 1 เข็ม จำนวน 163 คน
- รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม จำนวน 1,153 คน
- รับวัคซีนแล้ว 3 เข็ม จำนวน 369 คน
- รับวัคซีนแล้ว 4 เข็ม จำนวน 36 คน

คลัสเตอร์ร้านเหม่งจ๋าย อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 เป็นกลุ่มนักศึกษา ม.อุบลฯ ป่วย 20 ราย มีประวัติไปเที่ยวร้านกึ่งสถานบันเทิง 15-20 มีนาคม 2565 ค้นหาผู้ป่วย พบติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 30 ราย รวมผู้ป่วย 50 ราย เป็นครอบครัว/ ญาติ/ คนในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 60 คน กำลังสอบสวนเพิ่มเติม

ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ผู้เข้าไปสถานบันเทิง ร้านเหม่งจ๋าย อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ ระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคม 2565 ให้กักตัว 10 วัน รายงานตัวกับเจ้าพนักงานโรคติดต่อ และตรวจโควิด-19 แบบ ATK จำนวน 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยตรวจใกล้บ้าน

ร้านเหม่งจ๋าย-หน้ามออุบล-02.jpg

คลัสเตอร์งานบุญ ต.คำเขื่อนแก้ว ม.13 อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เป็นกลุ่มผู้ไปร่วมงานบุญ ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง รับประทานอาหารร่วมกัน ตรวจพบเชื้อในกลุ่มผู้ร่มงานบุญ ครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 42 ราย รวมผู้ป่วย 69 ราย เป็นครอบครัว/ ญาติ/ คนในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 235 คน อยู่ระหว่างกักตัว 235 คน 

คลัสเตอร์บ้านหินลาด หมู่3,8 ต.นาเรือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นชาย อายุ 60 ปี เปิดร้านค้าในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 184 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน รร.นยศ. ขึ้นรถรับ-ส่ง, กลุ่มลูกค้า, ผู้สัมผัสในชุมชนครอบครัว, กลุ่มก่อสร้าง, งานบุญหมู่บ้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 56 ราย รวมผู้ป่วย 114 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 254 คน

คลัสเตอร์ ต.ช่องเม็ก (ม.7,11) อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นกลุ่มญาติ ตรวจพบเชื้อ ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยในชุมชนเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 144 ราย เป็นครอบครัว/ ญาติ/ คนในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 229 คน อยู่ระหว่างกักตัว 229 คน

ร้านเหม่งจ๋าย-หน้ามออุบล-03.jpg