guideubon

 

คนอุบลฯ ติดอันดับ 50 มหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2564

50forbes-thailand-อุบล-02.jpg

วันที่ 8 ก.ค. 2564 นิตยสาร Forbes จัดอันดับทำเนียบ 50 มหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2564 โดยใช้ข้อมูลการเงินและการถือครองหุ้นที่ได้รับจากทางครอบครัวและปัจเจกบุคคล มูลค่าทรัพย์สินในบริษัทมหาชน การคำนวณจากราคาหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564

50forbes-thailand-อุบล-04.jpg

โดยในปีนี้ พี่น้องตระกูลเจียรวนนท์ แห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ ยังคงครองอันดับ 1 ในทำเนียบมหาเศรษฐีเมืองไทย ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 3.02 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 9.8 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 9.4 หมื่นล้านบาท

ตามมาด้วย เฉลิม อยู่วิทยา เจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มชูกำลัง Red Bull ที่มีทรัพย์สิน 2.45 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 8 แสนล้านบาท

อันดับ 3 ตกเป็นของ เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี แห่งเครือไทยเบฟเวอเรจ มีมูลค่าทรัพย์สิน 1.27 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 4.1 แสนล้านบาท

50forbes-thailand-อุบล-01.jpg

สำหรับมหาเศรษฐีหน้าใหม่ เข้าทำเนียบปีนี้เป็นปีแรกมี 3 รายจาก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ผู้ก่อตั้งธุรกิจอาหาร บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย สมหวัง และ ไวยวุฒิ สินเจริญกุล คู่พ่อลูกผู้อยู่เบื้องหลัง บมจ.ศรีตรังแอโกรฯ อุตสาหกรรมยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และอดิศักดิ์ และ นาตยา ตั้งมิตรประชา ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน Dohome ซึ่งเป็นชาวอุบลราชธานี

50forbes-thailand-อุบล-03.jpg

นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา และนางนาตยา ตั้งมิตรประชา ติดอันดับ 29 ของมหาเศรษฐีไทย ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 1.27 พันล้านเหรียญ (3.98 หมื่นล้านบาท) นำบริษัท ดูโฮม เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ 6 สิงหาคม 2562 ซึ่งในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี 2563 มีรายได้รวม 18,924.82 ล้านบาท กำไรสุทธิ 726.68 ล้านบาท และในช่วงไตรมาสแรกปี 2564 เพียง 3 เดือน ดูโฮมทำยอดขายได้ถึง 6,139.29 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 543.15 ล้านบาท ส่งผลให้ราคาหุ้นของดูโฮมปรับตัวเพิ่มต่อเนื่อง

DOHOME ก่อตั้งขึ้นในปี 2526 ภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. อุบลวัสดุ เพื่อจำหน่ายสินค้าจำพวกเหล็ก วัสดุมุงหลังคา ไม้อัด และสินค้าวัสดุก่อสร้าง มีที่ตั้งอยู่ที่ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จากแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยการขายสินค้าคุณภาพดี ราคาถูก และหลากหลาย ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว

ต่อมาในปี 2536 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. อุบลวัสดุ ย้ายที่ตั้งร้านค้ามาที่ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ  อุบลราชธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งสาขาอุบลราชธานีในปัจจุบัน และบริษัทฯ ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจแทนห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. อุบลวัสดุ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “อุบลวัสดุ”

50forbes-thailand-อุบล-05.jpg

ในปี 2546 บริษัทฯ ได้เริ่มขยายพื้นที่สาขาอุบลราชธานี เพื่อรองรับการขยายกลุ่มสินค้าเพิ่มเติมให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และได้นำรูปแบบการค้าแบบธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) มาปรับใช้กับร้านค้าวัสดุก่อสร้างรูปแบบเดิม โดยปรับรูปแบบสาขาเป็นลักษณะคลังสินค้าที่มีการแบ่งพื้นที่สำหรับส่วนค้าปลีกและค้าส่ง รวมถึงการนำระบบบาร์โค้ด และระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ทันสมัยมาใช้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการสาขานครราชสีมาซึ่งเป็นสาขาที่ 2 ที่ตำบลหนองบัวศาล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยเริ่มใช้ชื่อทางการค้าใหม่ว่า “ดูโฮม ในเครือบริษัท อุบลวัสดุ จำกัด” เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ครบ ถูก และดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

หลังจากนั้นบริษัทฯ มีการเปิดดำเนินการสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยได้ขยายสาขาไปยังภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสาขาที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 25 สาขา เป็นสาขาขนาดใหญ่ 13 สาขา ขนาดเล็ก 12 สาขา และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) 1 แห่ง