guideubon

 

ร.ร.เบ็ญจะมะฯ ทอดผ้าป่าระดมทุนปรับปรุงหอประชุม ได้ 5 ล้านกว่าบาท

ทอดผ้าป่า-เบ็ญจะมะ-อุบล-02.jpg

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี “ 117 ปี เบ็ญจะมะมหาราช ร่วมใจ” เพื่อระดมทุนและทรัพยากรในการปรับปรุงหอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชได้รับปัจจัยเป็นเงินสดประมาณ 5,000,000 บาทเศษ (ห้าล้านบาทเศษ)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 09.59 น. ที่หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี ชั้น 1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ให้ความเมตตา เป็นองค์ประธานสงฆ์ในการประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี “ 117 ปี เบ็ญจะมะมหาราช ร่วมใจ” และได้รับเกียรติจาก นายสุรพันธ์ ดีสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี, พร้อมคณะข้าราชการครู บุคากรทางการศึกษา, หัวหน้าส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ภาคเอกชน, ผู้ปกครอง, ประชาชน และนักเรียน จำนวนมาก เข้าร่วมอนุโมทนาและเข้าร่วมงาน

ทอดผ้าป่า-เบ็ญจะมะ-อุบล-01.jpg

ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเบ็ญจะมะหาราช ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดงานทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาขึ้น เพื่อระดมทุนและทรัพยากรในการปรับปรุงหอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และเนื่องในโอกาสครบรอบ 117 ปี ของการก่อตั้ง หรือวันสถาปนาโรงเรียน ภายใต้ชื่องานว่า “117 ปี เบ็ญจะมะมหาราช ร่วมใจ”

โดยตั้งกองบุญผ้าป่าในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 มีเย็น การประกอบพิธีบำเพ็ญบุญ เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสมโภชน์กองผ้าป่า

และในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 ในเวลาเช้า ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร แล้วร่วมกันแห่ขบวนผ้าป่า แล้วประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมยินดี พร้อมกับขอขอบคุณที่ทุกท่านทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทำบุญกุศลในครั้งนี้

ทอดผ้าป่า-เบ็ญจะมะ-อุบล-03.jpg

โดยทางคณะกรรมการและทางโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้รับปัจจัยเป็นเงินสดแล้ว ประมาณ 5,000,000 บาทเศษ (ห้าล้านบาทเศษ) ซึ่งจะได้รวบรวมไว้สำหรับนำไปดำเนินการปรับปรุงหอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม และเอื้ออำนวยประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป