guideubon

 

อาชีวะอุบลฯภูมิใจคว้า 5 ดาว แผนธุรกิจ PROUD SHAMPOO

PROUD-SHAMPOO-01.jpg

วันนี้ 27 กันยายน 2565 นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ได้มอบหมายภารกิจให้ นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวสุรีพร คืนดี หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา นางเจมณี ทะริยะ ครูที่ปรึกษาธุรกิจ และคณะทำงานผู้เกี่ยวข้อง นำนักเรียน นักศึกษา เจ้าของธุรกิจ PROUD SHAMPOO ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ 4 เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564) ระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2565 ณ การอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

PROUD-SHAMPOO-02.jpg

ผลการประกวด ปรากฏว่าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ผ่านการประเมินในระดับ 5 ดาว จากสถานศึกษา 57 แห่งทั่วประเทศที่เข้ารับการประเมิน โดยได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้นำแผนธุรกิจ PROUD SHAMPOO ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรมได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ PROUD SHAMPOO คือ ผลิตภัณฑ์แชมพูสระผม ที่เริ่มต้นจากกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยนำเกลือดำหิมาลัยมาใช้เป็นส่วนผสม และได้มีการปรับปรุงพัฒนาสูตรให้ลงตัว จนออกมาเป็น PROUD SHAMPOO. By UVC

PROUD SHAMPOO. By UVC ได้รับการจดแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับรองความมั่นใจแก่ผู้บริโภค แชมพูสระผมมีส่วนผสมเกลือดำหิมาลัย คุณสมบัติช่วยให้เส้นผมแข็งแรง ไม่แตกปลาย ไม่ขาดหลุดร่วง นุ่มสลวย เงางามและขจัดรังแคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PROUD SHAMPOO. By UVC จัดจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป และกลุ่มลูกค้าที่เข้าพักที่โรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี “โรงแรม R Chee Wa Hotel @ อาชีวะอุบล” และโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยราคาย่อมเยา พร้อมขยายผลสู่ร้านค้าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่อื่นๆ ทำให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน “รู้จริง ทำได้ เข้าใจชีวิต” ตอบโจทย์การเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพในอนาคต

PROUD-SHAMPOO-03.jpg

PROUD-SHAMPOO-04.jpg

PROUD-SHAMPOO-05.jpg

PROUD-SHAMPOO-06.jpg

PROUD-SHAMPOO-07.jpg