guideubon

 

น้ำมูลทำนิวไฮ เพิ่มอีก 5 ซม. สถานี M7 ล้นตลิ่งแล้ว 62 ซม.

น้ำมูลทำนิวไฮ-01.jpg

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 สถานการณ์น้ำท่า แม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้เมื่อเวลา 06.00 น. วัดได้ 112.62 ม.รทก. หรือระดับ 7.62 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.05 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.62 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 2,672 ลบ.ม./วินาที่ ระดับสูงสุด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 112.49 ม.รทก. หรือ 7.49 เมตร (ระดับน้ำวันนี้ สูงกว่าระดับสูงสุด 0.13 เมตร)

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายสำคัญ

แม่น้ำชี เขื่อนธาตุน้อย มีความจุที่ระดับเก็บกัก 56.10 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน 90.21 ล้าน ลบ.ม. ( 160.80 %) แนวโน้ม เพิ่มขึ้น

แม่น้ำมูล (เขื่อนราศีไศล,เขื่อนหัวนา) มีความจุที่ระดับเก็บกัก 139.44 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน 224.38 ล้าน ลบ.ม. ( 160.92%) แนวโน้ม เพิ่มขึ้น

แม่น้ำโขง (วัดบุปผาวัน อำเภอโขงเจียม สถานี KHO.) ระดับน้ำ 94.22 ม.รทก.ลดลง จากเมื่อวาน -0.04 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 9.31 เมตร