guideubon

 

โควิดอุบลฯ เสียชีวิตวันเดียว 5 ราย รวมปีนี้ 98 รายแล้ว

เสียชีวิต5-โควิดอุบล-01.jpg

วันที่ 4 เมษายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 1,968 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 66 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 1,902 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 87,350 ราย รักษาหายสะสม 59,553 ราย กำลังรักษา 27,699 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 5 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 98 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 308 (ใส่เครื่องช่วยหายใจ 17 ราย)

จำนวนผู้ป่วย covid-19 จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 6 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2565  เสียชีวิตจำนวน 291 ราย
- เป็นกลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ+กลุ่มโรคเรื้อรัง+ผู้หญิงตั้งครรภ์ รวม 270 ราย คิดเป็น 92.8%
- ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 235 รายคิดเป็น 80.7%

จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นผู้สูงอายุ เริ่มเสียชีวิตมากขึ้น วันละ 4-6 ราย และแนวโน้มจะสูงมากขึ้น ทั้งนี้ พบว่าเป็นกลุ่มไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 และรับ 2 เข็ม แต่ยังไม่ได้ฉีดกระตุ้นเข็ม 3 จึงขอเน้นย้ำบุตรหลาน รีบนำผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง (กลุ่ม 608) ไปรับวัคซีนโควิด-19 ด่วน !!!ที่ รพ/ รพ.สต. หรือศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ทุกแห่ง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

เสียชีวิต5-โควิดอุบล-02.jpg

สงกรานต์-กระตุ้นภูมิ-เข็ม3-01.jpg

เชิญชวนชาวอุบล เร่งฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิก่อนสงกรานต์นี้