guideubon

 

5 แอพธนาคาร ปิดปรับปรุง ช่วง 8-10 เม.ย.65 เช็คเลย!!

5app-ธนาคารปิดปรับปรุง-01.jpg

ช่วงระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2565 ธนาคารหลายแห่งจะมีการปิดปรับปรุงระบบทำให้ต้อง ปิดให้บริการระบบบนแอพพลิเคชัน ซึ่งจะส่งผลทำให้บางบริการไม่สามารถใช้งานได้ โดยธนาคารที่แจ้งปิดปรับปรุงระบบได้แก่ ​ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารกสิกรไทย , ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารออมสิน มีประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการเตรียมความพร้อม ดังนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งปิดปรับปรุงแอปพลิเคชันแม่มณี มีผลทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้งานได้ และไม่สามารถรับชำระเงินเข้าบัญชีแม่มณีได้ ช่วงเวลา ดังนี้
- วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 23:00 - 24:00 น.
- วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 00:00 - 06:00 น.

ธนาคารกสิกรไทย ปิดปรับปรุงระบบ เสาร์ที่ 9 เม.ย. 65 เวลา 2.30 – 8.00 น. ไม่สามารถทำรายการต่อไปนี้ได้ >> ฝากเงิน -ชำระค่าสินค้าผ่าน KBank Service / ตู้บุญเติม/ ตู้เติมสบาย/ ตู้เติมดี, โอนเงินพร้อมเพย์-ชำระค่าสินค้าผ่าน e-Wallet, สมัครบริการเปิดบัญชีที่ต้องยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS 

ธนาคารกรุงไทย จะทำการพัฒนาระบบงาน วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 00:40 - 06:10 น. บริการที่ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ชั่วคราวในทุกระบบ และทุกช่องทางบริการ >> ฝาก - ชำระเงิน - ถอน - เติมเงิน - โอน-รับเงินโอน บริการอื่นๆ และแอพเป๋าตัง

ธนาคารกรุงเทพ ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานโมบายแบงก์กิ้งได้ ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ตั้งแต่ เวลา 02:00 น. ถึงเวลา 07:00 น.

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศชั่วคราว ในวันที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 12.00-15.00 น.