guideubon

 

คลัสเตอร์ รพ.ศรีเมืองใหม่ เพิ่ม 5 รวม 34 รอ ATK 4

คลัสเตอร์-โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่-01.jpg

วันที่ 12 กันยายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 69 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 42 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 27 ราย แยกเป็น อ.เมืองอุบล 9 ราย (อบต./เทศบาล 3), อ.ศรีเมืองใหม่ 5 ราย (รพ.), อ.ตระการพืชผล 4 ราย, อ.วารินชำราบ 3 ราย, อ.เขมราฐ 3 ราย, อ.โพธิ์ไทร อ.ม่วงสามสิบ และ อ.เหล่าเสือโก้ก 1 ราย (บ้านแต้ใหม่) พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 15,518 ราย รักษาหายสะสม 13,912 ราย กำลังรักษา 1,501 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 105 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 4 ราย

คลัสเตอร์-โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่-02.jpg

สำหรับคลัสเตอร์ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ตรวจพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นหญิง อายุ 79 ปี ไม่ทราบประวัติเสี่ยง นอนรักษาในตึกผู้ป่วยใน มีไข้ หนาวสั่น วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 5 ราย รวมเป็น 34 ราย และกำลังรอผลยืนยันจากผู้ตรวจ ATK เป็นบวกอีก 4 ราย

คลัสเตอร์ ต.เหล่าบก (ม.2 บ้านแต้ใหม่) อ.เหล่าเสือโก้ก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 กันยายน เป็นหญิง อายุ 52 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง อาชีพขายอาหารตามสั่งและของชำในหมู่บ้าน สัมผัสกับครอบครัวและลูกค้าที่มารับประทานอาหารในร้านและซื้อของ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 17 ราย

คลัสเตอร์ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลตระการพืชผล ตรวจพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นหญิง แอดมิตในตึกผู้ป่วย ไม่ทราบประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยในตึกผู้ป่วยและผู้ที่มาเฝ้าไข้ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 17 ราย

คลัสเตอร์-โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่-03.jpg

และด้านคลัสเตอร์ ต.ในเมือง (ชุมชนวัดหลวง/บูรพา/วัดเลียบ/วัดใต้) คุณยายชุมชนวัดหลวง ติดเชื้อไม่ทราบสาเหตุ ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 สัมผัสกับครอบครัว ญาติ และคนในชุมชน ล่าสุด วันนี้ตรวจพบเพิ่มอีก 1 ราย (จนท.อบต.ในอำเภอเมือง) รวมผู้ติดเชื้อ 88 ราย เป็นผู้ป่วย 86 ราย เสียชีวิตวันนี้ 2 ราย

ทั้งนี้ จังหวัดมีเป้าหมายตรวจค้นหาเชิงรุกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 มีกำหนดออกตรวจ ณ วัดหลวง เวลา 08.30-12.00 น. ประชาชนที่ต้องการตรวจ ให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ สถานที่ตรวจ ดังนี้

1. ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน
 - เซ็นสำเนาถูกต้อง
 - เขียนเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 - เขียนที่อยู่ที่ท่านพักอาศัยอยู่จริง
2. นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย

คลัสเตอร์-โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่-04.jpg