guideubon

 

ผู้สูงอายุเมืองอุบลฯ ถวายสักการะ ร.5 วันปิยมหาราช ปี 2563

ถวายสักการะ-วันปิยมหาราช-01.jpg

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกชมรมผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายบุญทัน ฉลวยศรี อดีต ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม

กิจกรรมเริ่มเวลาประมาณ 17.00 น. ผู้ร่วมงานทุกคนพร้อมกันแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 (หรือใกล้เคียง) จากนั้น นายบุญทัน ฉลวยศรี ประธานในพิธีถวายมาลัยคล้องพระแสงดาบ จุดเครื่องทองน้อย กราบถวายบังคมตามแบบโบราณราชประเพณี กล่าวราชสดุดี จบแล้ว ร้องเพลงเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธีการ 

วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทรงประกาศยกเลิกระบบทาส ทรงวางรากฐานทั้งด้านการศึกษา การคมนาคม และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า พสกนิกรชาวไทยทั้งปวงจึงถวายพระนามว่า “พระปิยมหาราช” อันมีความหมายว่า พระราชาผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย 

ถวายสักการะ-วันปิยมหาราช-02.jpg

ถวายสักการะ-วันปิยมหาราช-03.jpg

ถวายสักการะ-วันปิยมหาราช-04.jpg

ถวายสักการะ-วันปิยมหาราช-05.jpg

ถวายสักการะ-วันปิยมหาราช-06.jpg

ถวายสักการะ-วันปิยมหาราช-07.jpg