guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ บริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันพ่อแห่งชาติ-อาชีวะอุบล-01.jpg

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมพลังใจทำความดี ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิตของตน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ หรือวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ

ตามโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย เพื่อเป็นการให้โอกาสตัวเองได้ทำความดี และทำให้ผู้ป่วยได้รับโอกาส ในการรักษา เป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิต ด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอและปลอดภัย

ซึ่งการบริจาคโลหิต 1 ยูนิต (1 ถุง) สามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากกว่า 3 คน ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับความร่วมมือจากงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางสาวญานิดา สุระภีย์ พยาบาลวิชาชีพและคณะเจ้าหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริจาคดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิภาวรรณ-เข็มเพชร-01.jpg

นางสาววิภาวรรณ เข็มเพชร นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด เปิดเผยว่า ตนเองมาบริจาคโลหิตครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว รู้สึกอิ่มเอิบใจและมีความสุขทุกครั้งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการให้และช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการต่อชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน นับเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ต่อตนเองและครอบครัวอย่างยิ่ง ทั้งนี่ ตนเองตั้งปณิธานว่าจะทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตอย่างไม่มีวันสิ้นสุด หากสุขภาพร่างกายและเวลาเอื้ออำนวยก็จะมาบริจาคโลหิตเพื่อทำความดีอย่างนี้ตลอดไป

วันพ่อแห่งชาติ-อาชีวะอุบล-02.jpg

วันพ่อแห่งชาติ-อาชีวะอุบล-03.jpg

วันพ่อแห่งชาติ-อาชีวะอุบล-04.jpg