guideubon

 

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 5 แสนตัว เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 2558

โพธิ์ไทร-ปล่อยปลา-01.jpg

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ณ อ่างเก็บน้ำห้วยร่องบอน หมู่ที่ 16 บ้านศรีอุดม ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 

โพธิ์ไทร-ปล่อยปลา-02.jpg

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้ มีนายประเสริฐ มั่นสิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี นายสุริยัน กิจสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ไทร พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ไทร พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมในพิธีรับมอบพันธุ์สัตว์น้ำ และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในอ่างเก็บน้ำห้วยร่องบอน ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2531 เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการชลประทานและด้านการเกษตรกรรมในชุมชน มีขนาดความจุ 314,225 ลูกบาศก์เมตร

โพธิ์ไทร-ปล่อยปลา-03.jpg

สำหรับพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมเกียรติครั้งนี้ ถือเป็นการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้กับชุมชนได้ใช้อุปโภคบริโภคในอนาคตต่อไปด้วย

ภาพ/ข่าวโดย Patiphat Khemthit NBT UBON

โพธิ์ไทร-อ่าวเก็บน้ำห้วยรองบ่อน.jpg