guideubon

 

5 วัน ผู้ป่วยโควิดพุ่ง 219 ราย สา'สุขอุบลฯ พร้อมเปิด รพ.สนาม

5วัน219ราย-เปิดโรงพยาบาลสนาม-01.jpg

วันที่ 4 กรกฏาคม 2564 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางเพชรา โรจนศักดิ์โสธร ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานส่าธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม รองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี บ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด "คนอุบลไม่ทอดทิ้งกัน" ดูแลผู้ป่วยดุจญาติมิตร

พี่น้องประชาชนชาวอุบลราชธานีที่ป่วยด้วยโควิด19 และพักอาศัยในพื้นที่ต่างจังหวัด หากมีความต้องการจะย้าย มารับการรักษาในจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้ติดต่อล่วงหน้าได้ที่
ศูนย์ข้อมูลกลาง COVID-19
จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 045-344664 ตลอด24ชั่วโมง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 08-2648-9270
โทร. 09-6693-2139
โทร. 09-6937-1783
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.30น.
หรือศูนย์ประสานงานของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี

ไม่รับตรวจหาเชื้อในรายที่สงสัยหรืออยากมาขอรับการตรวจ จากพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้ สามารถติดต่อจังหวัดภูมิลำเนาของท่านได้โดยตรง

รับเฉพาะคนอุบลที่ติดเชื้อ และยังไม่มีเตียง/ไม่มี รพ.ว่างรับการรักษาเนื่องจากมีผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนมาก

สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2564 รวม 5 วัน มีผู้ป่วยรวม 219 ราย (31+31+35+68+54) รวมสะสมทั้งสิ้น 694 ราย รักษาหายแล้ว 375 ราย กำลังรักษา 314 ราย เสียชีวิตสะสม 5 ราย

5วัน219ราย-เปิดโรงพยาบาลสนาม-02.jpg

5วัน219ราย-เปิดโรงพยาบาลสนาม-03.jpg

5วัน219ราย-เปิดโรงพยาบาลสนาม-04.jpg

5วัน219ราย-เปิดโรงพยาบาลสนาม-05.jpg

5วัน219ราย-เปิดโรงพยาบาลสนาม-06.jpg

5วัน219ราย-เปิดโรงพยาบาลสนาม-07.jpg