guideubon

 

อุบลฯ พบผู้ป่วยโรคฉี่หนูในศูนย์พักพิง 5 ราย เสียชีวิต 1 ราย

โรคฉี่หนู-น้ำท่วมอุบล-01.jpg

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 รายงานสถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้ วัดได้ 114.64  ม.รทก. หรือระดับ 9.64 เมตร ลดลงจากเมื่อวาน 0.15 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 2.64 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 4,012 ลบ.ม./วินาที

ด้วยสถานการณ์เข้าสู่การฟื้นฟูและสำรวจการเยียวยาอุทกภัย ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี จะได้จัดการประชุมและการแถลงข่าววันนี้เป็นสุดท้าย โดยจะมีการประชุมย่อยเพื่อดำเนินการเป็นรายคณะทำงานย่อย และวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เปิดศูนย์สำรวจประเมินความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565 คิ๊กออฟการสำรวจประเมินความเสียหายร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และเครือข่ายด้านโยธาธิการ โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสำรวจประเมินความเสียหายฯ ทุกอำเภอ การฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด ให้ทางอำเภอจัดการทำแผนฟื้นฟู การทำความสะอาดบ้านเรือน เพื่อให้ทางจังหวัดลงไปสนับสนุน มีตารางแผนการฟื้นฟูทำความสะอาด ลงกำหนดวันเวลาที่ชัดเจนส่งมาทางจังหวัดกำหนดการสนับสนุนภายในวันพรุ่งนี้

การสำรวจประเมินความเสียหาย ขอให้ตรวจสอบลงทะเบียนกับทางเทศบาลหรือท้องถิ่นที่ประสบภัย จะได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์ รวมถึงกรณีที่เจ้าของไปทำงานที่อื่นด้วย

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี ได้สำรวจลงทะเบียนผู้ประสบภัยในส่วนของการประปาฯ สาขาอุบลราชธานี จำนวน 3,945 ราย ในระบบ ถ้าท่านใดตกหล่นร้ายชื่อ ขอให้ไปแจ้งเหตุขอเพิ่มได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี

ด้านสาธารณสุข พบผู้ป่วยโรคฉี่หนูในศูนย์พักพิง 5 ราย เสียชีวิต 1 ราย ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังการเดินลุยน้ำ ขณะเท้าเป็นแผล ต้องกลับมาล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้ง สังเกตอาการ หากมีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดน่อง ให้รีบไปพบแพทย์ ส่วนที่พบมากที่สุดคือ โรคน้ำกัดเท้า สามารถขอยาทาแก้น้ำกัดเท้าได้ที่จุดพยาบาลศูนย์พักพิงชั่วคราว โรงพยาบาล รพสต. หรือที่ทำการท้องถิ่นได้ทุกแห่ง