guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ ตั้งเป้า นศ.ใหม่ ต้องว่ายน้ำเป็น มีศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

เราต้องรอด-ราชภัฏอุบล-01.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สานต่อยุทธศาสตร์ “มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะที่ดี” เปิดอบรมฟรี 2 หลักสูตร “ทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น” และ “ทักษะการต่อสู้ป้องกันตัว” รับนักศึกษาใหม่ ปี 2564  เล็งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย ทั้งสระว่ายน้ำและศูนย์ฝึกกีฬามวยไทย ประกอบกับบุคลากรมืออาชีพ เติมเต็มทักษะชีวิตเพื่อการเอาตัวรอดด้านความปลอดภัยแก่นักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 ทุกคน

รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์  ละอองนวล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ยังคงเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” สานต่อยุทธศาสตร์ที่ 1 “มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะที่ดี” โดยตั้งเป้าให้นักศึกษาใหม่ที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 เติมทักษะชีวิตด้านความปลอดภัยบูรณาการกับการเสริมสร้างพลานามัยที่ดี เปิดอบรมฟรีแก่นักศึกษา 2 หลักสูตร ตามความพร้อมและความสมัครใจ ทันทีในปีการศึกษาแรก  

หลักสูตร “ทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น” เป็นการฝึกทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้นให้กับนักศึกษาเพื่อให้สามารถเอาตัวรอดจากการจมน้ำ โดยจะเปิดให้กับนักศึกษาปี 1 ที่ยังไม่มีทักษะดังกล่าว ตั้งเป้า “เด็กใหม่ว่ายน้ำได้ 100 %” ใช้สระว่ายน้ำมาตรฐานที่ศูนย์กีฬาบ้านยางน้อยของมหาวิทยาลัย ฯ เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติ  มีการกำหนดปฏิทินการฝึกปฏิบัติโดยจัดรถรับส่งทุกวัน อีกทั้งในปีนี้ยังผุดสระว่ายน้ำเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง บริเวณใกล้โรงเรียนสาธิต ฯ (ฝั่งคณะครุศาสตร์) เพื่อสวัสดิการของนักศึกษาและบุคลากร

เราต้องรอด-ราชภัฏอุบล-02.jpg

ส่วนอีกหนึ่งหลักสูตรที่จะเปิดอบรม คือหลักสูตร “ทักษะการต่อสู้ป้องกันตัว” เป็นหลักสูตรอบรมฟรีสำหรับนักศึกษาใหม่ปี 1 ปีการศึกษา 2564 เช่นเดียวกัน ใช้ศูนย์ฝึกกีฬามวยไทย ฝั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่มีมาตั้งแต่การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา ตั้งเป้าให้นักศึกษาใหม่โดยเฉพาะนักศึกษาหญิง มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยนักศึกษาหญิงส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยมักพักอาศัยในหอพักเอกชนภายนอก เนื่องจากหอพักภายในไม่เพียงพอ ใช้ป้องกันเหตุที่ไม่คาดฝันต่าง ๆ

เราต้องรอด-ราชภัฏอุบล-03.jpg

การอบรมในครั้งนี้ นอกจากจะได้นักมวยไทยอาชีพ “ชาติชาย ว.วราพล” หรือ สิรายุทธ  พับเพลิง ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา นำทีมฝึกสอนแล้ว ยังมีนักมวยไทยอาชีพชื่อก้อง อาทิ “ขุนเข่าเวตาล” ลำน้ำมูล ส.สุมาลี  กนกรัตน์ พ.เมืองอุบล  สันติ พ.เมืองอุบล  ร่วมถ่ายทอดทักษะแก่น้อง ๆ นักศึกษาอีกด้วย

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เราต้องรอด-ราชภัฏอุบล-04.jpg

เราต้องรอด-ราชภัฏอุบล-05.jpg