guideubon

 

ส่งกำลังใจนักรบชุดขาว รพ.สรรพสิทธิ์ ไป รพ.สนามบุษราคัม

นักรบชุดขาว-สรรพสิทธิ-บุษราคัม-01.jpg

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณลานพระรูปฯ ด้านหน้าโรงพยาบาล นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีส่งกำลังใจให้ "นักรบชุดขาว" จำนวน 13 คน ตัวเเทนโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จะไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 1-14 มิถุนายน 2564 

จากนั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ได้นำคณะ "นักรบชุดขาว" ทั้ง 13 คน เข้าพบนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางยุพาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอพรและรับวัตถุมงคล และนำสักการะศาลหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนออกเดินทาง นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานี 

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ
ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง

นักรบชุดขาว-สรรพสิทธิ-บุษราคัม-02.jpg

นักรบชุดขาว-สรรพสิทธิ-บุษราคัม-03.jpg

นักรบชุดขาว-สรรพสิทธิ-บุษราคัม-04.jpg

นักรบชุดขาว-สรรพสิทธิ-บุษราคัม-05.jpg