guideubon

 

อุบลฯ ส่งทีมนักรบชุดขาว สู่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม กทม.

นักรบชุดขาว-บุษราคัม-05.jpg

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ส่งทีมนักรบชุดขาวจังหวัดอุบลราชธานี สู่โรงพยาบาพยาบาลสนามบุษราคัม กทม.

โดยมี นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางเพชรา โรจนศักดิ์โสธร ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดอุบลราชธานี ผอ รพร เดชอุดม นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์ และภริยานำคณะผู้บริหาร รองนายแพทย์สาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรทางการแพทย์ รพร เดชอุดม และสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมในพิธีส่งทีมบุคลากรทางแพทย์จิตอาสาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ไปปฏิบัติหน้าที่ทีมปฏิบัติการโรงพยาบาลสนามบุษราคัม อาคารชาเรนเจอร์ เมืองทองธานี ในนามจังหวัดอุบลราชธานี

คณะจิตอาสาฯ สักการะศาลหลักเมือง รับมอบเหรียญองค์หลวงปู่มั่น และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภชกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักรบชุดขาวชึ่งเป็นตัวแทนชาวจังหวัดอุบลราชธานี สู้COVID-19

นักรบชุดขาว-บุษราคัม-02.jpg

นักรบชุดขาว-บุษราคัม-04.jpg

นักรบชุดขาว-บุษราคัม-03.jpg