guideubon

 

ปิดโรงพยาบาลเฉพาะกิจเหล่าเสือโก้ก หลังสถานการณ์โควิดดีขึ้น

ปิดโรงพยาบาลเฉพาะกิจ-เหล่าเสือโก้ก-01.jpg

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานปิดโรงพยาบาลเฉพาะกิจเหล่าเสือโก้ก เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า​ 2019 จังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มคลี่คลายลง

ปิดโรงพยาบาลเฉพาะกิจ-เหล่าเสือโก้ก-02.jpg

ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2564 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมจำนวน 337 ราย กระจายแทบทุกพื้นที่ จึงได้ดำเนินการเปิดโรงพยาบาลเฉพาะกิจ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด – 19 ทั้งหมด 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ และโรงพยาบาลตาลสุม

โดยโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก ได้เปิดรับคนไข้รายแรก เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา จำนวนทั้งสิ้น 54 ราย และปรับการให้บริการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกระบบอื่น โดยย้ายไปจัดบริการที่​ รพ.สต.เหล่าเสือโก้ก ส่วนผู้ป่วยประเภทผู้ป่วยใน ได้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย จนกระทั่ง สถานการณ์การระบาดของโควิด - 19 ในจังหวัดอุบลราชธานี มีแน้วโน้มที่ดีขึ้น

ในวันนี้ โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้กได้ส่งผู้ป่วยชุดสุดท้าย ที่รักษาครบตามกำหนดและไม่มีอาการใดๆ ซึ่งแพทย์มีความเห็นให้กลับบ้านเพื่อกักตัวต่อที่บ้าน จำนวน 5 ราย พร้อมทั้งปิดโรงพยาบาลเฉพาะกิจเหล่าเสือโก้ก เพื่อทำความสะอาดอาคาร ห้องบริการทุกส่วน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้สะอาด ปลอดภัย เตรียมพร้อมบริการประชาชนตามปกติในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

 ปิดโรงพยาบาลเฉพาะกิจ-เหล่าเสือโก้ก-03.jpg