guideubon

 

ครูโชคชัย ตักโพธิ์ คว้ารางวัล “ครูยิ่งคุณ” ระดับประเทศ

ครูยิ่งคุณ-โชคชัย-ตักโพธิ์-01.jpg

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีความภาคภูมิใจและแสดงความยินดีกับ ครูโชคชัย ตักโพธิ์ ข้าราชการบำนาญวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับ “รางวัลครูยิ่งคุณ” มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564

ครูยิ่งคุณ-โชคชัย-ตักโพธิ์-02.jpg

ครูโชคชัย ตักโพธิ์ เป็น 1 ใน 16 คนทั่วประเทศ ที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าในครั้งนี้ จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ซึ่งรางวัลที่ได้รับ ได้แก่ เหรียญทองแดงมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมด้วย เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และ เกียรติบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นความปลาบปลื้มใจอย่างหาที่สุดมิได้

ครูยิ่งคุณ-โชคชัย-ตักโพธิ์-03.jpg

ครูโชคชัย ตักโพธิ์ เป็นศิลปินผู้มีผลงานสร้างสรรค์ โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ที่สะท้อนแง่มุมทางสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติและศาสนา มีองค์ความรู้ เกิดเป็นนวัตกรรม หรือผลงานที่มีคุณภาพมากมาย สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุบลราชธานีและประเทศไทยนานัปการ เป็นครูผู้สร้าง ครูผู้ให้ ครูผู้นำทางชีวิตลูกศิษย์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างแท้จริง พร้อมอุทิศตนเพื่องานศิลปะอยู่ตลอดเวลา

ครูยิ่งคุณ-โชคชัย-ตักโพธิ์-04.jpg

โดยปัจจุบันเปิดพื้นที่นำผลงานศิลปะที่ได้รังสรรค์จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันให้เยาวชนได้เรียนรู้และสืบสานผลงาน ใช้ชื่อว่า “ศิลปะสถาน โชคชัย ตักโพธิ์และ คอกควาย” แหล่งศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานศิลปกรรม ทัศนศิลป์ ที่เกิดจากการศึกษาของตนเองตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี อันเป็นความสุขเล็กๆ ในวัยเกษียณที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมและประเทศชาติจนกว่าชีวิตจะหาไม่

สำหรับ "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" ถือเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นครู ที่จัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีที่มาจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาเรื่อยมา โดยพระราชทานรางวัลแก่สุดยอดครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตศิษย์ และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ประเทศละ 1 รางวัล จาก 11 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและติมอร์-เลสเต ซึ่งทำการคัดเลือกเป็นประจำทุก 2 ปี โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลตามลำดับ ดังนี้

1. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) จำนวน 1 รางวัล
2. รางวัล “คุณากร” ปี 2564 จำนวน 3 รางวัล
3. รางวัล “ครูยิ่งคุณ” ปี 2564 จำนวน 16 รางวัล และ
4. รางวัล “ครูขวัญศิษย์” ปี 2564 จำนวน 156 รางวัล

ครูยิ่งคุณ-โชคชัย-ตักโพธิ์-05.jpg

ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากครูโชคชัย ตักโพธิ์ ที่ได้รับรางวัล “ครูยิ่งคุณ” ครั้งที่ 4 ปี 2564 ซึ่งมีคะแนนเป็นอันดับ 2 ของรางวัลครูยิ่งคุณ และมีคะแนนเป็นอันดับ 6 ทั่วประเทศจาก 4 ประเภทรางวัลแล้ว นอกจากนี้ยังมีรางวัลระดับ “ครูขวัญศิษย์” ปี 2564 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่ได้รับในปีนี้ จากตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานี อีกจำนวน 4 คน ได้แก่

1.นางระเบียบ ลำงาม หน่วยงานต้นสังกัด ครูวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
2. นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ หน่วยงานต้นสังกัด ครูโรงเรียนนารีนุกูล
3.นางมลิวรรณ ใชญัน หน่วยงานต้นสังกัด ครูโรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน และ
4.นางชวัลกร วิทยพานิช หน่วยงานต้นสังกัด ครูโรงเรียนอุบลวิทยาคม

โดยจะได้รับรางวัล เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และ เกียรติบัตร จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย

ครูยิ่งคุณ-โชคชัย-ตักโพธิ์-06.jpg