guideubon

 

โควิดอุบลฯ พุ่ง 489 ราย อายุต่ำกว่า12ปี 75 คน ติดในโรงเรียนหลายแห่ง

อนุบาลอุบล-โควิด489-01.jpg

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 489 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 24 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 465 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 12,979 ราย รักษาหายสะสม 9,787 ราย กำลังรักษา 3,167 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 25 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 11 ราย

อนุบาลอุบล-โควิด489-02.jpg

ผู้ป่วยรายใหม่ อายุต่ำกว่า 12 ปี 75 ราย ไม่เคยได้รับวัคซีน 23 ราย และมีประวัติการรับวัคซีน ดังนี้
ได้รับวัคซีน 1 เข็ม 21 ราย
ได้รับวัคซีน 2 เข็ม 168 ราย
ได้รับวัคซีน 3 เข็ม 42 ราย
ได้รับวัคซีน 4 เข็ม 3 ราย

อนุบาลอุบล-โควิด489-03.jpg

ผู้ป่วยโควิดวันนี้ มีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ในโรงเรียน ได้แก่ รร.ตากไฮ อ.เดชอุดม/ รร.แปดอุ้ม อ.น้ำยืน/ รร.เขมราฐพิทยาคม อ.เขมราฐ และ รร.กีฬาอุบลฯ โดยพบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ (โรงเรียน) เพิ่มเติมที่ รร.อนุบาลอุบลฯ อ.เมือง/  รร.อัสสัมชัญอุบลฯ อ.เมือง และ รร.พรเมตตา อ.เขมราฐ

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 3 ราย ค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย รวมผู้ป่วย 101 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 147 คน กักตัว 147 คน

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 2 ราย ค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 100 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 174 คน อยู่ระหว่างกักตัว 174 คน

คลัสเตอร์ ต.โพนงาม (ม.1,8,9,13) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 48 ปี มีประวัติเฝ้าพ่อป่วยที่ รพร.เดชอุดม กลัมาสัมผัสญาติ ครอบครัวในชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วย 22 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน/ ครอบครัว ญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 26 คน อยู่ระหว่างกักตัว 26 คน

คลัสเตอร์ ต.แก้ง (ม.1,11) อ.เดชออุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 36 ปี สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน - ร่วมกิจกรรมประชุมกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สัมผัสเพื่อนบ้าน ผู้มาประชุม ป่วยเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย รวมผู้ป่วย 16 ราย เป็นผู้มาประชุมกรรมการกองทุน ชุมชน/เพื่อนบ้าน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 201 คน อยู่ระหว่างกักตัว 201 คน

คลัสเตอร์โรงเรียนตากไฮ - ชุมชน ม.7 ต.แก้ง อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นนักเรียนชาย 1 ราย มาจากพื้นที่ อ.ทุ่งศรีอุดม สัมผัสเพื่อนในห้องเรียน ญาติป่วยเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย รวมผู้ป่วย 22 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 150 คน อยู่ระหว่างกักตัว 150 คน

คลัสเตอร์โรงเรียนแปดอุ้ม ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 59 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสจากหลานในโรงเรียน ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น นร.12/ ครู 1/ ญาติ 1 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 31 ราย เป็นนักเรียน/ ครู ในโรงเรียน/ ผู้ปกครอง มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 159 คน อยู่ระหว่างกักตัว 159 คน

คลัสเตอร์วงพนันไฮโล ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 40 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ตั้งวงเล่นพนันในตำบล ผู็สัมผัสในวงพนันเพิ่ม พบเชื้อ 10/ ญาติและครอบครัว 4 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 26 ราย เป็นผู้เข้าไปเล่นพนัน/ ครอบครัว/ ญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 143 คน อยู่ระหว่างกักตัว 143 คน

คลัสเตอร์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เป็น นร. อายุ 16 ปี 2 ราย เข้ามาใน อ.เมืองอุบลฯ ไปห้างสรรพสินค้า กลับไปตรวจพบเชื้อ ตรวจผู้สัมผัสในห้องเรียน/เพื่อน พบเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย รวมผู้ป่วย 21 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 110 คนอยู่ระหว่างกักตัว 110 คน

คลัสเตอร์ ต.ขี้เหล็ก ม.11 อ.น้ำขุ่น (ไปงานศพ อ.น้ำยืน) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 15 ปี (นร.) ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผลการค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยในครอบครัว/ชุมชน เพิ่ม เป็นกลุ่มไปงานศพ บ.ปลาขาว ม.2 ต.ยาง อ.น้ำยืน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 65 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ในชุมชน ที่ไปงานศพ/ นักเรียนใน รร. มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 325 คน อยู่ระหว่างกักตัว 325 คน

คลัสเตอร์งานศพ ต.ท่าช้าง ม.2 อ.สว่างวีระวงศ์ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 48 ปี และ 63 ปี เป็นแม่ครัวในงานศพ ติดเชื้อไม่ทราบแหล่ง มีประวัติไปตลาดวารินฯ/ สว่างฯ สัมผัสคนในงานศพ-ญาติ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 61 ราย เป็นผู้มาร่วมงานศพ/ แม่ครัว/ ครอบครัว/ กลุ่มญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 125 คน อยู่ระหว่างกักตัว 32 คน

คลัสเตอร์ตลาดสด อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อจากการสุ่มตรวจแม่ค้าในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง (อ.เดชอุดม เป็นพื้นที่ระบาด) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 142 ราย เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด และครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 467 คน (แม่ค้า) อยู่ระหว่างกักตัว 10 คน

คลัสเตอร์ ต.คันไร่ ม.15 อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นชาย มาจาก จ.สมุทรปราการ ไม่กักตัว สัมผัสคนในครอบครัว/ เพื่อน/ เพื่อนบ้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 28 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ กลุ่มญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 67 คน อยู่ระหว่างกักตัว 67 คน

คลัสเตอร์โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 เป็น นร. ตรวจพบเชื้อโควิดพร้อมเพื่อน 9 คน เพื่อจะเดินทางไปแข่งขันกีฬาที่ต่างจังหวัด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง เข้ามากักตัวในหอพัก 24-30 ม.ค.65 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 52 ราย เป็น นร./นักกีฬา/บุคลากรในโรงเรียน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 60 คน อยู่ระหว่างกักตัว 31 คน

อนุบาลอุบล-โควิด489-04.jpg

อนุบาลอุบล-โควิด489-05.jpg

อนุบาลอุบล-โควิด489-06.jpg

อนุบาลอุบล-โควิด489-07.jpg

อนุบาลอุบล-โควิด489-08.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511