guideubon

 

อุบลฯ เริ่มแล้ว! ฉีดวัคซีนโควิดล็อตแรก คาดให้บริการ ปชช.ได้เดือนมิ.ย.นี้

วัคซีนโควิดล็อตแรก-อุบล-01.jpg

วันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในโอกาส ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 วันแรกของจังหวัดอุบลราชธานีว่า จ.อุบลราชธานี ว่า

จังหวัดอุบลราชธานีได้รับโควตาการจัดสรรวัคซีนซิโนแวคจากกระทรวงสาธารณสุข สำหรับการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์ และ อสม. ชุดแรก จำนวน1100 คน จำนวน 2,200 โดส ( จะฉีดให้แก่กลุ่มเป้าหมายคนละ 2 โดส ห่างกัน 3 สัปดาห์ ) เพื่อฉีดวัคซีนในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และ อสม.ที่มีความจำเป็นสูงที่ต้องได้รับวัคซีน เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลประชาชนด่านหน้า

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรมาให้ใน 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรทางการแพทย์ 600 คน และ อสม. 500 คน มีการกระจายไปทุกอำเภอให้ได้รับการจัดสรรวัคซีนครั้งนี้

ในส่วนของการขยายผล เพื่อให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนนั้น ได้ตั้งเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ , อสม. ,กลุ่มประชาชนทั่วไป ,กลุ่มประชาชนที่มีโรคประจำตัว (โรคเรื้อรัง)และกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งจะสามารถให้บริการได้ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 นี้ โดยสามารถติดต่อเพื่อรับทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะประสานไปยังประชาชนในการให้ข้อมูล ลงทะเบียน ผ่านทางแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม เพื่อนัดหมายล่วงหน้าในการมารับวัคซีนต่อไป

พรสิริ มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข่าว

วัคซีนโควิดล็อตแรก-อุบล-02.jpg

วัคซีนโควิดล็อตแรก-อุบล-03.jpg

วัคซีนโควิดล็อตแรก-อุบล-04.jpg