guideubon

 

น้ำมูลแตะระดับสูงสุดอีกครั้ง ล้นตลิ่งฝั่งวารินฯ แล้ว 48 ซม.

น้ำมูลแตะระดับสูงสุด-01.jpg

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สถานการณ์น้ำท่า แม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้เมื่อเวลา 06.00 น. วัดได้ 112.48 ม.รทก. หรือระดับ 7.48 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.04 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.48 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 2,588 ลบ.ม./วินาที่ ระดับสูงสุด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 112.49 ม.รทก. หรือ 7.49 เมตร (ระดับน้ำวันนี้ ต่ำกว่าระดับสูงสุด 0.01 เมตร)

สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำชี เขื่อนธาตุน้อย มีความจุที่ระดับเก็บกัก 56.10 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน 88.77 ล้าน ลบ.ม. ( 158.24%) แนวโน้มเพิ่มขึ้น

แม่น้ำมูล (เขื่อนราศีไศล,เขื่อนหัวนา) มีความจุที่ระดับเก็บกัก 139.44 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน 219.45 ล้าน ลบ.ม. ( 157.38%) แนวโน้มเพิ่มขึ้น

แม่น้ำโขง (วัดบุปผาวัน อำเภอโขงเจียม สถานี KHO.) ระดับน้ำ 94.37 ม.รทก.เพิ่มขึ้น จากเมื่อวาน 0.01 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 9.16 เมตร