guideubon

 

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย พบผู้ป่วย 482 ราย สัมผัสเสี่ยงสูง 1,151 คน

ร้านเอกมัย-ป่วย482-HR1151-01.jpg

วันที่ 1 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 304 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 17 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 287 ราย แยกเป็น อ.เมือง 184 ราย, อ.วารินชำราบ 34, อ.เดชอุดม 15, อ.ม่วงสามสิบ 9, อ.เหล่าเสือโก้ก 9, อ.กุดข้าวปุ้น 8, อ.นาเยีย 5, อ.ตาลสุม 4, อ.สิรินธร 3, อ.ดอนมดแดง 3, อ.บุณฑริก 3, อ.ตระการพืชผล 2, อ.เขื่องใน 2, อ.ศรีเมืองใหม่, อ.โขงเจียม, อ.น้ำยืน, อ.พิบูลมังสาหาร, อ.โพธิ์โทร และ อ.สว่างวีระวงศ์ พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 23,927 ราย รักษาหายสะสม 22,664 ราย กำลังรักษา 1,070 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 193 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 1 ราย

ร้านเอกมัย-ป่วย482-HR1151-03.jpg

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง อุบลราชธานี รอบสอง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นหญิง มีประวัติไปร้านเอกมัย กับกลุ่มเพื่อน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 125 ราย รวมผู้ป่วย 482 ราย กระจายอยู่ใน 17 อำเภอ เป็นผู้สัมผัสในร้าน 268 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 214 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1,151 คน (อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม) สุ่มตรวจผู้ป่วย 9 ราย พบเป็นสายพันธุ์ Omicron ทั้ง 9 ราย (รอผลตรวจยืนยันจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ร้านเอกมัย-ป่วย482-HR1151-02.jpg

คลัสเตอร์ร้านแสนคำ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 เป็นผู้ป่วย 4 ราย คลัสเตอร์ร้านเอกมัย ไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนในร้านแสนคำ มีพนักงานในร้านและกลุ่มเพื่อนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย รวมผู้ป่วย 28 ราย เป็นพนักงานในร้าน 6 ราย และลูกค้า 22 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 155 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ร้านปั้มน้ำมันส์ อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นพนักงานในร้าน 7 ราย มีผู้ป่วยจากร้านเอกมัย อ.เมืองอุบลฯ เข้ามาเที่ยวในร้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 11 ราย  เป็นพนักงานในร้าน 7 ราย และลูกค้า 4 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 39 คน กักตัวทุกคน

ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งให้พนักงานและลูกค้า ร้านเอกมัย อำเภอเมืองอุบลฯ รวมทั้งสถานบันเทิงในจังหวัดอุบลราชธานี ที่เข้าไปใช้บริการ ในช่วงเดือน ธันวาคม 2564 เข้ารับการตรวจโควิด-19 ได้ ในวันที่ 2-7 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แสดงเพื่อเข้ารับการตรวจ (ไม่เสียค่าบริการ)

ร้านเอกมัย-ป่วย482-HR1151-04.jpg