guideubon

 

ระเบิดเถิดเทิง อ.ตาลสุม ชนไก่ พนันไพ่ ติด 48 ราย

ชนไก่-พนันไพ่-ตาลสุม-01.jpg

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 91 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 34 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 57 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 27 ราย (โรงงาน - ครอบครัว -ร้านขายกระจก), อ.ตาลสุม 17 ราย (บ.โนนรังก 1), อ.เมืองอุบลฯ 8 ราย (เทศบาลฯ-ร้านก๋วยเตี๋ยว), อ.พิบูลมังสาหาร 2 ราย, อ.สว่างวีระวงศ์ 2 ราย(บ้านแพง) และ อ.เขื่องใน 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 16,289 ราย รักษาหายสะสม 15,256 ราย กำลังรักษา 912 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 121 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย

สำหรับคลัสเตอร์ล่าสุดที่ บ้านดอนรังกา ม.2 อำเภอตาลสุม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นชาย มีประวัติเข้าไปในวงชนไก่ และวงพนันไพ่ในชุมชน โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อ 13 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน (เล่นชนไก่ การพนันวงไพ่) รวมผู้ป่วย 48 ราย และยังมีที่ผลตรวจ ATK เป็นบวก รอผล PCR อีก 10 ราย

ชนไก่-พนันไพ่-ตาลสุม-02.jpg

คลัสเตอร์ บ้านแพง ม.4 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 50 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง (ในชุมชนมีผู้สัมผัสวงไก่ชนและวงไพ่) วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 22 ราย

คลัสเตอร์โรงงาน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นชาย อายุ 29 ปี ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบฯ ติดเชื้อจากแม่ค้าขายของในย่านตลาดหน้าโรงงาน แพร่เชื้อไปยังพนักงานแผนกเย็บผ้าและผู้ออกแบบ และครอบครัวของพนักงาน วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 9 ราย เป็นพนักงานแผนกเย็บผ้า ผู้ป่วยรวมเป็น 115 ราย

คลัสเตอร์เทศบาล ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลฯ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 54 ปี ติดเชื้อในครอบครัว และสัมผัสเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน แพร่ไปยังกลุ่มเพื่อน ครอบครัว และร้านก๋วยเตี๋ยว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 42 ราย

ชนไก่-พนันไพ่-ตาลสุม-03.jpg

คลัสเตอร์ชุมชนช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 89 ปี แอดมิตที่โรงพยาบาลสิรินธร ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีอาชีพขายผลไม้และเก็บค่าเข้าห้องน้ำ ที่ตลาดชุมชนช่องเม็ก สัมผัสคนในครอบครัวและบ้านใกล้เคียงในชุมชนช่องเม็ก วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสชุมชนช่องเม็ก รวมผู้ป่วย 10 ราย

ชนไก่-พนันไพ่-ตาลสุม-04.jpg