guideubon

 

กกต.รับรองผลเลือกตั้ง กานต์ กัลป์ตินันท์ นายก อบจ.อุบลฯ

กกต-กานต์-กัลป์ตินันท์-01.jpg

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพิ่มเติมอีก 10 จังหวัด ได้แก่
- พระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล
- กาฬสินธุ์ นายชานุวัฒน์ วรามิตร
- สระบุรี นายสัญญา บุญหลง
- นนทบุรี พ.ต.อ. ธงชัย เย็นประเสริฐ
- ระนอง นายธนกร บริสุทธิญาณี
- อุบลราชธานี นายกานต์ กัลป์ตินันท์
- พิจิตร พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์
- น่าน นายนพรัตน์ ถาวงศ์
- เชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์
- แม่ฮ่องสอน นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์

รายงานข่าว ระบุว่า กกต. เห็นว่า สำนักงาน กกต.จังหวัด ยังดำเนินการสอบสวนเรื่องร้องเรียนไม่แล้วเสร็จ และระยะเวลาที่เหลือจนถึงวันที่ 19 ก.พ. 2564 วันสุดท้ายของกรอบเวลา 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ที่ กกต. ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนั้น กกต. ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งใหม่ได้หากว่ามีการกระทำทุจริต จึงประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน แล้วจะมาพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องคัดค้านภายหลัง หากมีมติเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสั่งเลือกตั้งใหม่ก็จะเสนอศาลอุทธรณ์พิจารณา 

ภายหลังทราบข่าวการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ว่าที่นายก อบจ.อุบลราชธานี ได้โพสเฟสบุ้คกล่าวขอบคุณพี่น้องชาวอุบลฯ ที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมีข้อความดังนี้

กกต-กานต์-กัลป์ตินันท์-02.jpg

วันนี้ กกต. ได้รับรองผมให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

บันไดก้าวแรกของผม คือ #ความศรัทธา ที่มีต่อระบอบประชาธิปไตย มาตลอดนับตั้งแต่อาสาเป็นผู้แทน ความศรัทธาที่ผมมีต่อพี่น้อง จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดของทุกปัญหา
ผมขอขอบคุณพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ออกมาร่วมกันรักษาระบอบประชาธิปไตย ผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนกุญแจดอกสำคัญที่จะไขปัญหา ปลดล็อคความทุกข์ ปลดล็อคราชการรวมศูนย์ ปลดล็อคอำนาจผูกขาด ปลดล็อคปัญหาที่อยู่มายาวนานกว่า 7 ปี
กุญแจสำคัญดอกนี้จะเป็นหมุดหมายที่ผมจะนำพาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีให้ก้าวหน้าต่อไป

ผม และ ส.อบจ. #กลุ่มเพื่อไทยอุบลราชธานี ทุกคน จะมุ่งมั่นทำภารกิจ ที่พี่น้องประชาชนทุกท่าน ได้ฝากความหวังไว้กับพวกเราให้สำเร็จให้ได้ " ความซื่อสัตย์สุจริตจะเป็นนโยบายแรกที่ผมจะมอบให้แก่ผู้บริหารครับ"

กานต์ กัลป์ตินันท์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กกต-กานต์-กัลป์ตินันท์-03.jpg