guideubon

 

สาธารณสุขอุบลฯ เตือนผู้บริโภคระวังซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่หมดอายุ

กระเช้าปีใหม่-อุบล-01.jpg

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นำทีมบุคลากรสาธารณสุขทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด พร้อมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ออกสุ่มตรวจสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่าย โดยเฉพาะกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่วางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเน้นตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์ วันหมดอายุ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

กระเช้าปีใหม่-อุบล-03.jpgนายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ขณะนี้ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเตรียมของขวัญ ของฝาก กระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพรญาติผู้ใหญ่ ผู้ที่เคารพนับถือ ในขณะเดียวกันห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าส่วนใหญ่มักจะนำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เช่น อาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ชา กาแฟ ฯลฯ มาจัดเป็นกระเช้าของขวัญจำหน่ายให้กับประชาชนกันอย่างแพร่หลาย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ดังกล่าว เนื่องจากอาจมีผู้ประกอบการบางรายนำผลิตภัณฑ์ที่ใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้ว มาจัดรวมในกระเช้าของขวัญ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้รับกระเช้าของขวัญได้

สำหรับมาตรการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นำทีมบุคลากรสาธารณสุขทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด พร้อมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ออกสุ่มตรวจสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่าย โดยเฉพาะกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่วางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเน้นตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์ วันหมดอายุ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ฯลฯ พร้อมนำหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ออกสุ่มตรวจอาหารวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

กระเช้าปีใหม่-อุบล-02.jpg