guideubon

 

โควิดอุบลฯ เริ่มลดลง วันนี้เพิ่ม 47 ราย ATK หาดวัดใต้ พบ 5 ราย

หาดวัดใต้253-บวก5-01.jpg

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 47 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 25 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 22 ราย แยกเป็น อ.เมืองอุบลฯ 4 ราย (เรือนจำ 1), อ.วารินชำราบ 14  ราย (ครอบครัว) , อ.บุณฑริก 4 ราย (ครอบครัว), อ.ตระการพืชผล อ.นาจะหลวย และ อ.เหล่าเสือโก้ก พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 15,137 ราย รักษาหายสะสม 12,963 ราย กำลังรักษา 2,083 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 91 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 8 ราย

วันนี้ สำนักงานควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกให้บริการที่ ชุมชนหาดวัดใต้ และท่าอากาศบานนานาชาติอุบลราชธานี ผลการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ชุมชนหาดวัดใต้ จำนวน 253 ราย ผลบวก 5 ราย ผลลบ 248 ราย และที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี จำนวน 267 ผลเป็นลบทั้งหมด

หาดวัดใต้253-บวก5-02.jpg

หาดวัดใต้253-บวก5-03.jpg

หาดวัดใต้253-บวก5-04.jpg