guideubon

 

หมอทวีศิลป์ ลงพื้นที่รณรงค์ล้างตลาดสดทั่วไทยต้อนรับปีใหม่ ที่อุบลฯ

หมอทวีศิลป์-ล้างตลาดสด-01.jpg

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ฉีดน้ำรณรงค์ล้างตลาดทั่วไทยไล่ covid-19 ต้อนรับปีใหม่ 2564 ณ ตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดใหญ่เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค จึงต้องมีการล้างตลาดทุกวัน และล้างตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และในช่วงที่มีการระบาดของโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อรวมถึงการป้องกัน covid-19 ต้องมีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดจนพื้นเขียง แผงอาหาร ต้องล้างทำความสะอาดเพิ่มขึ้น เป็น 3 ครั้ง เนื่องจากเป็นจุดที่อยู่ใกล้ชิดและสัมผัสกับอาหาร เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดกระจายของเชื้อโรคมากที่สุดเนื่องจากเป็นจุดที่มีที่อยู่ใกล้ชิดและสัมผัสกับอาหาร

โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารรสุขในจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอความร่วมมือผู้ขายของในตลาดทำความสะอาดแผงขายสินค้าของตนเองเป็นประจำทุกวัน และหมั่นล้างมือให้สะอาดและสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองรวมถึงการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตรและมีการกำหนดมาตรฐานการเพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้บริการ เช่น กำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่ และกำหนดระยะเวลาที่ใช้บริการ

หมอทวีศิลป์-ล้างตลาดสด-02.jpg

หมอทวีศิลป์-ล้างตลาดสด-03.jpg

หมอทวีศิลป์-ล้างตลาดสด-04.jpg

ฉัตรสุดา โคตรพัฒน์/ข่าว
ฉัตรสุดา โคตรพัฒน์/ภาพ
กมลพร คำนึง ปชส.อบ/บก.ข่าว
ส.ปชส.อุบลฯ
25 ธ.ค.63