guideubon

 

พิธีเททองหล่อพระรูป กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

เททองหล่อ-พระอนุสาวรีย์-01.jpg

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 19.39 น. มูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย จัดพิธีเททองหล่อองค์พระอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรพสิทธิประสงค์ โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และพลโทอรรถ  สิงหัษฐิต ประธานกรรมการมูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ บริเวณลานเทียน มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี

เททองหล่อ-พระอนุสาวรีย์-02.jpg

สำหรับการก่อสร้างพระอนุสาวรีย์ฯ มีการดำเนินงานสร้างบริเวณด้านข้างศาลหลักเมือง ทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ และประกอบด้วยหมู่อนุสาวรีย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณโดยรอบ อีกทั้งเป็นที่สัญจรของประชาชนทั่วไป สามารถสักการะได้ง่าย และเป็นแลนด์มาร์คให้กับเมืองอุบลราชธานี อีกทั้งพื้นที่บริเวณนี้ ก็เคยเป็นที่ดินของชายากรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ (หม่อมเจียงคำ) และญาติ ได้มอบให้เป็นสาธารณะสมบัติแก่ชาวอุบลราชธานีด้วย

นายพลตรี มหาอำมาตย์เอก มหาเสวกเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช เป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่ 37 และเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 21 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระองค์ที่ 3 ใน เจ้าจอมมารดาพึ่ง ประสูติเมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2400 ทรงเป็นต้นราชสกุลชุมพล 

ผลงานตีเด่นที่น่ายกย่องเขิดชูเกียรติ ชณะทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ สำเร็จราชกาวมณฑลอีสาน ประทับที่เมืองอุบลราชธานีเป็นเวลา 17 ปี ได้ทรงปรับปรุงพัฒนาเมืองอุบลราชธานีแทบทุกด้าน ความเจริญหลายๆ ดัานที่ปรากฏในปัจจุบัน ลัวนแล้วแต่เป็นการริเริ่มมาจากพระองค์ท่านแทบทั้งนั้น ที่สำคัญ หม่อม พระโอรส พระธิคา ที่ทรงมีพระท้ยอันเป็นกุศล มองเห็นความเจริญของบ้านเมืองในอนาคต จึงได้บริจาคที่ดิน ทรัพย์สินเงินทองให้แก่ทางราชการ อันจะเป็นประโยชน์ส่วนรวม โดยเฉพาะแก่ชาวอุบลราชธานี เช่น บริจาคที่ดินบริเวณทุ่งศรีเมือง และบริเวณโดยรอบให้เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) เทศบาลนครอุบลราชธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ศาลแขวงจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี เป็นต้น ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อทางราชการและสาธารณชนเป็นอย่างยิ่ง สมควรที่พวกเราชาวอุบลราชธานีจากรุ่นสู่รุ่น ต้องสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ยกย่องเชิดชูเป็นบุคคลสำคัญของเมืองอุบลราชธานีตลอดไป

พระอนุสาวรีย์-กรมหลวงสรรพสิทธิ-วางศิลาฤกษ์-01.jpg

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วางศิลาฤกษ์พระอนุสาวรีย์ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2464 เหลือไว้แต่อนุสรณ์แห่งความทรงจำ ได้แก่ สถานที่อันเป็นพระนามของพระองค์ คือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี, ค่ายทหารสรรพสิทธิประสงค์ และถนนสรรพสิทธิ์ (ประสงค์) เป็นต้น

เททองหล่อ-พระอนุสาวรีย์-03.jpg

เททองหล่อ-พระอนุสาวรีย์-04.jpg

เททองหล่อ-พระอนุสาวรีย์-05.jpg

เททองหล่อ-พระอนุสาวรีย์-06.jpg

เททองหล่อ-พระอนุสาวรีย์-07.jpg

เททองหล่อ-พระอนุสาวรีย์-08.jpg

เททองหล่อ-พระอนุสาวรีย์-09.jpg

เททองหล่อ-พระอนุสาวรีย์-10.jpg

เททองหล่อ-พระอนุสาวรีย์-11.jpg