guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ เตรียมโชว์ แกะสลักน้ำแข็ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ-อาชีวะอุบล-01.jpg

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เข้าร่วมการแกะสลักน้ำแข็งโชว์ในกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ในงาน “วัยใสปล่อยพลัง ปังสุดใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2563 ณ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร

วันพ่อแห่งชาติ-อาชีวะอุบล-02.jpg

ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลการแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ มณฑลเฮย์หลงเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 4 ปีซ้อน คือ

ปี 2560 ได้รับรางวัล TOP GRADE AWARDS ทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดจาก 57 ทีม 15 ประเทศทั่วโลก

ปี 2561 ได้รับ รางวัล First Prize (รางวัลที่ 1) และรางวัล Best Technique Award (รางวัลทักษะฝีมือเทคนิคการแกะสลักยอดเยี่ยม)

ในส่วนปี2562-2563 ได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขัน

วันพ่อแห่งชาติ-อาชีวะอุบล-03.jpg

โดยครูที่เข้าร่วมการแกะสลักน้ำแข็งในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ หัวหน้าคณะวิชาศิลปกรรม นายสุระชาติ พละศักดิ์ หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ นำนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ประกอบด้วย นาย อำพล ธรรมทอง นายพลรบ รูปคม ทั้งสองได้รับรางวัลจากการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ พร้อมด้วยรุ่นน้องที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งแรก ได้แก่ นายชวลิต นามมุรี นายพรสวรรค์ วิจิพงษ์ นายสุภาพ ชารีเครือ และนายศรพิชัย นวลศรี ทั้งหมดเป็นนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ คณะวิชาศิลปกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีกำหนดแกะสลักน้ำแข็งโชว์ในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 เริ่มเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร

นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ หัวหน้าคณะวิชาศิลปกรรม กล่าวว่า ปีนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ เหมือนเช่น 4 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ส่งผลให้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน งดจัดการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติในปีนี้ ดังนั้นการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จึงถือเป็นกิจกรรมที่เป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมโชว์ศักยภาพความเป็นอาชีวศึกษาสู่สายตาประชาชนและนานาประเทศ

วันพ่อแห่งชาติ-อาชีวะอุบล-04.jpg

วันพ่อแห่งชาติ-อาชีวะอุบล-05.jpg

วันพ่อแห่งชาติ-อาชีวะอุบล-06.jpg