guideubon

 

ถวายความอาลัยแด่พระครูสุตจันทโสภณ (หลวงตาจันทร์) อดีตเจ้าอาวาสวัดแจ้ง

หลวงตาจันทร์-วัดแจ้ง-03.jpg

ขอถวายความอาลัยแด่พระครูสุตจันทโสภณ (หลวงปู่มหาบุญจันทร์) อดีตเจ้าอาวาสวัดแจ้ง ที่ได้ถึงแก่มรณภาพแล้ว วันที่ 29 พ.ย. 63 เวลาประมาณ 03.10 น. ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

พระครูสุตจันทโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวัดแจ้ง ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญเรื่องการทำต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ โดยทำต้นเทียนพรรษาคุ้มวัดแจ้ง ส่งเข้าประกวดในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี มาโดยตลอด ในระยะหลังแม้จะอายุมากขึ้น สุขภาพไม่เอื้ออำนวย แต่ก็ยังรับทำยอดต้นเทียนพรรษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังในการทำเทียนให้กับช่างเทียนต่อมาอีกหลายปี